I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Oddlužení ve 4 krocích - 4. krok

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Závěr a shrnutí:

Oddlužení je zpravidla na dobu 5 let. Může být na kratší dobu, a to buď na 3 roky, pokud dlužník splatí více jak 60 % svých dluhů, anebo se jedná o starobního či invalidního důchodce (2. nebo 3. stupeň invalidity).

Samozřejmě oddlužení může skončit i dříve než za 5 let, a to v případě úhrady 100 % dluhů klienta.

Minimálně výše splátky činí 2200,-Kč měsíčně s tím, že se k ní musí počítat výživné stanovené soudem.

Po skončení oddlužení klient obdrží opět rozhodnutí krajského soudu, ve kterém je stanoveno, že insolvenční řízení se ukončuje, neboť bylo splněno a dále že se promíjí zbývající část dluhů. Po tomto rozhodnutí již věřitelé nemohou po klientovi vyžadovat žádné další splátky či náklady, pokud se nejedná o nový dluh.

Klient začíná s novou šancí do života – bez dluhů, bez exekucí, bez stresu.

Mgr. Soňa Hochová
právnička krizového centra