I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Oddlužení ve 4 krocích - 2. krok

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

2. krok: Zpracování insolvenčního návrhu, schůzka s právničkou KC

Klient se dostaví na schůzku s právničkou, která má již připravený insolvenční návrh. Tento s klientem projde a případně doplní dle informací od klienta. Dále s klientem probere přílohy nutné k návrhu, která jsou současně prohlášeními dle insolvenčního zákon a které klient po odsouhlasení podepíše.

Pro to, aby mohl být klient zastoupen právničkou v rámci insolvenčního řízení před soudem, je třeba mít od klienta podepsanou plnou moc a zkonvertovanou do digitální podoby. Plná moc je rovněž pro klienta připravena na schůzce s právničkou a předložena mu ke kontrole, zajištění podpisu, ověření podpisu a konverzi do digitální podoby. To vše je možné provést na přepážce České pošty.

Poté je klient seznámen s průběhem a časovým harmonogramem insolvenčního řízení a jsou mu zodpovězeny dotazy.

pokračování v příštím článku

Mgr. Soňa Hochová
právnička krizového centra