I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Oddlužení ve 4 krocích - 1. krok

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Úvod: Rozhodnutí klienta a návštěva krizového centra

Pandemie COVID-19 stále trvá, avšak lidé mají neustále stejné nebo podobné starosti ohledně zajištění bydlení, rodiny, příjmu či úhrady svých závazků. Právě v této neutěšené době může docházet k tomu, že zajištění příjmu rodiny není tak plynulé, jak měli původně naplánováno a může dojít k poklesu příjmů jednoho či více členů rodiny a tím pádem rodinného rozpočtu. Proto se na nás neustále obrací lidé s žádostí o poskytnutí nejen právního poradenství týkající se financí, rozpočtu domácnosti a především řešení závazků. Stále jsme schopni takové poradenství klientům poskytnout, a to jak v osobní rovině, tak v rovině elektronické (e-mail či telefonát). Proto zájem o naše poradenství neklesá, ba právě naopak, roste.

Klient zjistí, že již nezvládá splácet své závazky a rozhodne se pro řešení – podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení. Po sjednání termínu schůzky v krizovém centru se sociální pracovnicí klient kompletuje podklady pro zpracování návrhu na povolení oddlužení. Těmi jsou:

  • výpis lustrovaných věcí od soudu (soupis všech exekucí),
  • pracovní smlouva,
  • potvrzení o příjmech za posledních 12 měsíců,
  • rozsudek soudu na výživné (pokud takový má),
  • výpis z katastru nemovitostí (pokud vlastní nemovitost).

Sociální pracovnice s klientem vše projde, seznámí ho s průběhem přípravných prací a jakmile má všechny podklady, klient obdrží termín  schůzky k právničce KC, která návrh zpracuje.

pokračování v příštím článku

Mgr. Soňa Hochová
právnička krizového centra