I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

O příspěvek na bydlení a přídavek na dítě mohou lidé žádat online

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Kvůli žádosti o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě už lidé nemusí chodit na úřad. Ministerstvo rozšířilo klientskou zónu Jenda.

Jenda je klientský portál, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a je možné přes něj online zařídit žádosti, které dříve vyžadovaly návštěvu pobočky. Cílem MPSV bylo vytvořit jedno místo, kde klient bude mít informace o všech svých příspěvcích a žádostech. Klienti tak budou moci vyřizovat vše potřebné podobně komfortně, jak jsou zvyklí například při obsluze svého bankovního účtu.

Jedinou podmínkou je vlastní datová schránka nebo identita občana, bez ní není možné do klientské zóny vstoupit. Od léta je v Jendovi možné vyřizovat online i rodičovský příspěvek. Všechny tři dávky, které jsou nyní v Jendovi, jsou nejčastěji využívané dávky, navíc s největším objemem poskytovaných peněz. Lidé díky Jendovi ušetří cestu na úřad práce. Přes internet můžou žádat jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečné činné.

Klientská zóna Jenda má lidem zjednodušit jednání s úřadem. Lidé mohou podat žádost, sledovat její stav a hlásit změny. Také je v Jendovi možné doložit čtvrtletní příjmy nebo náklady na bydlení. Tuto možnost mohou využít i ti, kteří žádost podali již dříve na pobočce úřadu práce. V elektronickém formuláři se lidé musí nejprve prokázat. Tedy například e-občankou, mobilním klíčem nebo bankovní identitou. Na hlavní stránce Jendy pak před sebou mají přehled o všech dávkách, pokud jsou klientům již některé dávky poskytovány a mohou požádat o dávku novou. Aplikace poté klienty provází jednotlivými kroky.

 

Veronika Nebuchlová, DiS.
sociální pracovnice KC Svitavy