I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana Kraje Vysočina

/ Řekli o nás

Centrum J. J. Pestalozziho dlouhodobě plní v Kraji Vysočina nezastupitelnou roli, protože jako jediný poskytovatel provozuje služby Krizové centrum a Dům na půl cesty. Pomáhá těm, kteří prožili nějaké závažné trauma – úmrtí v rodině, nehodu, úraz nebo se stali obětí trestného činu. Věnují se také pomoci mladým lidem, kteří vyrostli například v dětském domově.

Na Krizové centrum se v loňském roce měsíčně obracelo 37 až 61 klientů. Představuji si jejich bezradnost, šok z prožité situace, strach z budoucnosti anebo jak trpí ztrátou někoho blízkého. V takové situaci je někdy rychlá pomoc odborného týmu terapeuta, psychologů a sociálního pracovníka tím nejdůležitějším, aby prožitá situace neměla pro další život katastrofální důsledky. Važme si proto pomoci, kterou kolegové z Centra J. J. Pestalozziho poskytují.

 

Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro sociální věci a nestátní neziskové organizace