I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Instagram Facebook

Kuře pomáhá dětem z dětských domovů

/ Archiv aktualit

Sbírka Pomozte dětem, pořádaná Nadací rozvoje občanské společnosti, podpořila náš projekt Na cestě do dospělosti, který připravuje děti z ústavních zařízení na budoucí samostatný život.

Pomoc je zaměřena na získání nezbytných dovedností pro samostatný život, kterým se většina dětí přirozeně učí od svých rodičů. Dětem v naší péči mnoho zásadního chybí – rodiče zcela, nebo jejich zájem, kvalitní zázemí a vztahy, správné vzorce chování a jednání, přijetí, jistota, bezpečný domov atd. Pozornost je ve velké míře zaměřena ošetření dětské duše, posilování sebevědomí a zmírnění důsledků dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení.

Projekt nabízí víkendové sociálně-terapeutické pobyty, které díky 17letým zkušenostem, vzdělávání a propracovanosti patří k tomu nejlepšímu, co dokážeme nabídnout. Významně posilujeme kapacity psychoterapie, která se stává jednou z nejdůležitějších součástí efektivní pomoci. Větší prostor je věnován individuálním konzultacím oproti skupinovým, a to s ohledem na měnící se potřeby dětí. Aktivity projektu skvěle doplňují síťová setkání, jejichž aktéři hrají v životech dětí významnou roli. Na celorepublikové úrovni jsme aktivními členy platformy Do života, která pracuje na prosazování systémových změn v oblasti ústavní výchovy.

Projekt významně přispívá k prevenci prohlubování osobních krizí, psychických onemocnění, závislostí, kriminality, nezaměstnanosti a bezdomovectví.

Děkujeme NROS za opakovanou podporu, které si moc vážíme.