I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Krizové centrum Svitavy se prezentovalo na Veletrhu sociálních služeb

/ Archiv aktualit

Po covidové přestávce opět proběhl v pondělí 11. 9. 2023 Veletrh sociálních služeb v multikulturním centru Fabrika, kde se mohli lidé seznámit s rozsáhlou sítí sociálních služeb, které ve Svitavách máme.

Kromě toho mohli návštěvníci zjistit více informací o dotacích z programu Nová zelená úsporám od pracovníků MAS, měli možnost si prohlédnout kompenzační a rehabilitační pomůcky nebo vyzkoušet gerontooblek, který simuluje běžné obtíže seniorů (oblek zahrnuje např. zátěž na rukou a nohou, těžkou vestu, brýle zhoršující vidění, sluchátka na uších zhoršující sluch). Veletrhu se zúčastnili také studenti oboru sportovní masér Střední zdravotnické školy Svitavy. Někteří návštěvníci tak mohli vyzkoušet masáž. V rámci doprovodného programu bylo možné pozorovat ukázky canisterapie a první pomoci nebo si nakoupit drobné dárky v podobě výrobků uživatelů služeb.

Záštitu nad veletrhem převzala místostarostka města, Mgr. Ditta Kukaňová, která celý den zahájila společně s Ing. Pavlem Šotolou, členem rady Pardubického kraje zodpovědným za sociální péči a neziskový sektor a také s Bc. Šárkou Řehořovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Veletrh navštívil i starosta Svitav a poslanec Parlamentu ČR, Mgr. Bc. David Šimek, MBA, bývalý starosta města a senátor Mgr. Jiří Brýdl či koordinátor prevence kriminality, PhDr. Erich Stündl.

Letošní veletrh byl zatraktivněn cenami, které poskytl Městský úřad ve Svitavách. Každý návštěvník obdržel lístek k vyplnění a v závěru akce došlo ke slosování odevzdaných vyplněných lístků.

Tým Krizového centra Svitavy seznámil návštěvníky se svou činností a předal jim letáky s informacemi o našich službách a s našimi kontakty.

Veletrh hodnotíme jako velmi vydařený, o čemž svědčila nejen vysoká návštěvnost, ale také spokojené výrazy účastníků veletrhu.

Bc. Tereza Bartošová
sociální pracovnice KC Svitavy