I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Krizové centrum Jihlava otevírá terapeutickou skupinu pro dospívající

/ Archiv aktualit

V jihlavském krizovém centru jsme poprvé otevřeli skupinovou terapii pro dospívající v červnu 2022, trvala do srpna 2022.

Od ledna 2023 plánujeme otevření nové skupiny pro dospívající ve věku cca 13-17 let.

Pokud byste měli zájem o účast ve skupině a nevejdete se do věkového rozmezí, nezoufejte, ozvěte se nám a třeba se povede otevřít skupiny dvě, věkově blízké.

Na co je skupina zaměřena?

Sebepoznání, sebepodporu, sdílení, růst.

Skupinu otevíráme pro ty, kteří řeší obtíže spojené s dospíváním, vztah k sobě samému, problematické vztahy s druhými lidmi, uzavřenost, obtížné navazování kontaktů, vztahové problémy s rodiči, různé potíže ve škole, těžké životní situace, sebepoškozování či jiné formy chování mající sebedestruktivní charakter, zvládání stresových situací, zvládání vlastních emocí – porozumění sobě a druhým aj.

Co můžete očekávat ?

Skupina nabízí bezpečné prostředí, kde můžete sdílet své myšlenky, pocity, přání, potřeby, učit se je vyjadřovat ve skupině lidí, zorientovat se v sobě, v tom co se mi děje a naučit se s tím zacházet – jak pracovat se svými myšlenkami, tak aby mi byly podporou, jak porozumět svým pocitům, jak naplňovat své potřeby…

Skupina umožňuje získávat bezpečnou formou zpětnou vazbu ke své osobě. Jak působím na ostatní? Co mohu na sobě změnit tak, aby se mi žilo lépe?  Jak mi druzí rozumějí – umím jim účinně sdělit to, co potřebuji a co nechci? Můžete si vyzkoušet nové způsoby chování a reagování.

Skupinu povedou zkušené terapeutky krizového centra, Bc. Eva Sipékiová a Mgr. Tereza Vágnerová.

Pravidla skupiny

Ve skupině ctíme tato pravidla a vedeme k nim i účastníky:

  • MLČENLIVOST – vše, co si ve skupině řekneme je důvěrné,
  • STOPKA – hlídám si své hranice, nikdo mne nebude nutit dělat něco, co nechci,
  • OTEVŘENOST – snažím se být co nejotevřenější, sdílení ve skupině je základním kamenem pro možnost změny a růstu.

Přihlaste se

Přihlášky zasílejte na e-mail tereza.vagnerova@pestalozzi.cz. Stačí krátká informace o tom, že máte zájem o účast ve skupině. Pozveme Vás k rozhovoru o tom, co si ve skupině přeje zažít, k čemu vám má účast posloužit a zmapujeme, zda je pro vás skupina vhodná.

Možnou kontraindikací ve skupině může být: závislost na návykových látkách (ne experimentace), psychotické onemocnění, těžká forma deprese, závažné poruchy chování. Dbáme na to, aby skupina byla bezpečným prostorem pro všechny zúčastněné a proto provádíme výběr účastníků.

kde, jak často se budeme setkávat?

Setkání budou probíhat v Jihlavě na adrese Štefanikovo náměstí 1972/2, 1× týdně v odpoledních hodinách. Místo je blízko centra města, zastávky MHD i autobusového nádraží.

 

Těšíme se na setkání s Vámi !

Mgr. Tereza Vágnerová
vedoucí KC, terapeut