I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Krizová intervence tu může být pro každého z nás

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Co je to krizová intervence?

Jedná se o odbornou a časově omezenou psychosociální pomoc pro kohokoliv, kdo se ocitl v krizi a nedokáže ji zvládnout sám. Pokud člověk cítí, že je toho na něj moc a rozhodne se pro vyhledání odborné pomoci, jsou mu k dispozici právě služby krizové intervence.

Krize je vždy individuální a subjektivně vnímaná zátěžová situace.

Pro každého znamená krize něco jiného. Krize má svůj tzv. spouštěč. Tím může být ztráta (např. partnera, zaměstnání, bydlení apod.), jakákoliv změna (např. změna zdravotního stavu, změna letního a zimního času apod.) nebo nutnost volby v životě (např. volba školy, zaměstnání, volba mezi dvěma partnery apod.).

Krizová intervence se zaměřuje na okamžitou pomoc, která má za cíl redukovat ohrožení.

Krizovou intervenci může poskytovat např. psycholog, psychoterapeut, psychiatr, ale i sociální pracovník, pedagog nebo student těchto profesí, který má za sebou odborný výcvik v krizové intervenci. Jeho úkolem je naslouchat, podporovat, nesoudit a pomáhat nacházet řešení.

Krizová intervence může probíhat osobně, telefonicky, videohovorem nebo chatem a to např. v krizovém centru nebo na dálku např. na linkách důvěry či linkách bezpečí. Je důležité vědět, že na to nemusíte být sami, proto se nebojte vyhledat odbornou pomoc.

Bc. Martina Zahrajová
sociální pracovnice KC Žamberk