I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Konference Ne/úplná rodina v azylovém domě

/ Aktuality - neaktivní

Centrum J. J. Pestalozziho uspořádalo za podpory Krajského úřadu Pardubického kraje a Města Chrudim dne 20.10.2016 konferenci na téma (Ne)úplná rodina v azylovém domě a její specifika. Významnými hosty konference byli radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola a starosta města Chrudim Mgr. Petr Řezníček. Konference se zúčastnilo více než 90 osob z řad odborníků i široké veřejnosti. Přítomni byli zástupci nejen magistrátů, městských a krajských úřadů, OSPOD, Středisek výchovné péče, neziskových organizací pracující s danou cílovou skupinou, ale také studenti sociálních a zdravotních škol.

Deset odborníků z řad psychologů, soudních znalců, předneslo 11 příspěvků zaměřených mimo jiné na specifické projevy dětí v azylovém domě (AD) a rizika poškození při práci s rodinným systémem. Popsána byla ne/úplná rodina v AD včetně zvláštností romské rodiny; osobnost a limity klientů v AD. Shrnuty byly i rizikové faktory vedoucí ke ztrátě bydlení a dilemata při práci s danou cílovou skupinou.

Hlavním přínosem byla možnost diskutovat mechanismy účinné podpory, získání nových poznatků z dané oblasti a sdílení zkušeností z dobré praxe. Konference poukázala také na náročnost práce s rodinami v azylovém bydlení, potřebu multidisciplinárního týmu v dané službě a zajistit terapeuticko-pedagogickou práci se sekundárními klienty (dětmi). Z dotazníkového šetření byla potvrzena vysoká kvalita a úroveň příspěvků i celé konference.