I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Jitřenka: Dětský domov na počátku velkých změn

/ Tiskové zprávy / Centrum J. J. Pestalozziho

Na konci standardního roku by se poličský Dětský domov (dále DD) touto dobou připravoval na Vánoce, dárky, návštěvy. Letos bude atmosféra patrně jiná – končí rok, kdy vlídný dům ve velké zahradě oslavil 80. výročí své existence a, což je klíčová změna, rozbíhá se transformace DD – proces, který dosud jednolitý kolektiv rozdělí na menší skupiny, které budou vést “rodinný” život. Vypadá to jednoduše, jde však o složitou záležitost, jejíž realizace vyžaduje zodpovědnou přípravu a spolupráci všech zúčastněných.

Aktuálně (14. listopadu) pobývá v DD třináct dětí ve věku od devíti do sedmnácti let. Jak konstatuje Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka domova, toto číslo se do konce roku pravděpodobně změní, některé děti odejdou, jiné přijdou. Ve stejném časovém horizontu by měl být k dispozici byt, kam se přemístí první rodinná skupina. Se zajištěním bydlení výrazně pomohlo město Polička, které poskytlo zrekonstruovaný objekt v Pomezí a nabídlo DD smlouvu na pět let. V nejbližších dnech by měla smlouvu posvětit Rada Pardubického kraje. V ideálním případě by se s nástupem nového roku mohly čtyři děti s pedagogickým doprovodem stě- hovat. Vybrat skupinu však není jednoduché. Mělo by se jednat o děti, které dokáží zpracovat změny spojené se stěhováním a bez větších problémů se sžijí s okolím, které je bude, alespoň zpočátku, bedlivě „hlídat“. Život mimo hlavní budovu DD bude znamenat i větší zátěž pro pedagogický doprovod dětí. Samostatný život by však měl dříve či později přinést výsledky. Děti se naučí běžným pracím spojeným s každodenním životem (vaření, úklid), dále zacházení s penězi, nekonfliktnímu soužití s okolím a jiným dovednostem, které ocení především ve chvíli, kdy DD opustí.

Co bude s domem ve velké zahradě? Zatím v něm zůstanou zbývající děti a personál. Výhledově by všechny děti měly žít v rodinných skupinách v bytech. V centrální budově, kterou vlastní Pardubický kraj, by měl sídlit management, případně jedna výchovna skupina DD plus sociální služba vybraná krajem. Čas před velkými změnami tráví děti a zaměstnanci „běžně“. Řeší se výchovné problémy, probíhá stabilizace personálního obsazení tak, aby vznikl tým schopný ustát nadcházející změny. Děti jsou cíleně vedeny k samostatnosti, v tomto směru ředitelka DD oceňuje zapojení do projektu „Rozjedu to!“ a programů neziskové organizace PESTALOZZI Chrudim. Váží si práce dobrovolníků, kteří DD pomáhají, mrzí ji, že dosud nefunguje takzvaná hostitelská péče – občas někdo projeví zájem, ale když se dozví, že by musel projít určitou mírou prověření, už se neozve.

Radost mají v DD z navázaného přátelství a spolupráce se školami a dalšími organizacemi v Poličce a okolí, například s místní farní charitou. V předvánočním čase se sejdou děti z domova s dětmi z pěstounských rodin u pečení perníčků Děti a personál poličského Dětského domova děkují všem, kdo pomáhají, a čtenářům Jitřenky přejí pokojné svátky vánoční.

článek převzat z prosincového čísla Jitřenky, novin občanů města Poličky a okolí (strana 12)