I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Jak posilovat psychickou odolnost dětí

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Psychická odolnost je klíčovou schopností, která umožňuje dětem čelit výzvám, které jim život přináší. Děti se nevyhnutelně setkávají s různými situacemi, které je mohou znejišťovat a přinášet určitou míru stresu. Proto je důležité, aby se naučily posilovat svou psychickou odolnost.

V tomto článku se podíváme na několik způsobů, jak jako rodiče můžete svým dětem pomoci rozvinout a posílit jejich vlastní psychickou odolnost.

 

 1. Vytvářejte bezpečné a podporující prostředí
  Děti se potřebují cítit v bezpečí a mít jistotu, že je jejich rodina a domov bezpečné místo. Vytvořte pro ně stabilní prostředí s jasnými pravidly, rutinou a podporou. Aktivně jim naslouchejte, věnujte pozornost jejich emocím a zajistěte pro ně prostor, kde se mohou vyjadřovat otevřeně, bez kritiky a hodnocení.
 2. Učte je regulovat své emoce
  Děti by měly být schopny rozpoznat, vyjádřit a regulovat své emoce. Pomozte jim je identifikovat a naučte je, jak se s nimi vyrovnávat. Přijímejte projevy jejich emocí, naučte je rozlišovat mezi prožitkem emoce a chováním. Prožitek emoce uznávejte jako přirozený, pomozte dítěti najít přijatelný způsob projevu prožívané emoce v chování.
 3. Podporujte sebevědomí a sebeúctu
  Důvěra ve vlastní schopnosti je klíčovým prvkem psychické odolnosti. Chvalte své dítě za jeho úspěchy, podporujte ho v jeho zájmech a aktivitách a věnujte pozornost jeho zálibám. Učte dítě, že chyby a neúspěchy jsou součástí učícího procesu a že je možné získávat díky nim nové zkušenosti.
 4. Učte je, jak řešit problémy
  Děti se potřebují naučit řešit problémové situace, nacházet efektivní řešení. Naučte je identifikovat problémy, přemýšlet o možných řešeních a zvažovat důsledky svých rozhodnutí. Podporujte kreativitu a flexibilitu jejich myšlení.
 5. Zvyšujte odolnost dětí vůči stresu
  Život nevyhnutelně přináší stresující situace, které mohou ovlivnit psychickou pohodu dětí. Pomáhejte jim rozvíjet strategie zvládání stresu, jako je fyzická aktivita, relaxace, zájmy a koníčky. Učte je, jak si vytvářet vyvážený životní styl a jak nacházet radost a pohodu.
 6. Poskytněte jim vzory, vyjadřujte podporu
  Buďte pozitivním vzorem pro své děti. Ukazujte jim, jak se vyrovnávat s výzvami života a jak se učit ze svých neúspěchů. A to vlastním příkladem. Podporujte je v jejich snaze, ať už jde o školu, zájmy nebo mezilidské vztahy. Věřte v jejich schopnosti a buďte jim oporou.

Psychická odolnost je dovednost, která se dětem vyplatí po celý život. Je totiž důležitým faktorem pro jejich zdravý psychický vývoj a schopnost čelit výzvám života. Vaší podporou tak mohou získat dobrý základ pro vyrovnávání se se stresem, životními změnami a nepříjemnými situacemi. Tato investice se vám vrátí v podobě spokojeného života vašich dětí.

 

PhDr. Pavlína Hlaváčová
Krizové centrum Chrudim