I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Jak je to s rodinnými mediacemi v Krizovém centru Chrudim?

/ Archiv aktualit

Rodinné mediace jsou rychlé, levné, efektivní, časově nenáročné. Zároveň umožňují klientům rozhodovat sami za sebe a uzavírat vlastní platné dohody. V mediacích řešíme zejména rodinné spory mezi matkou a otcem nezl. dětí jednak při opatrovnických sporech, ale i v případech, kdy neběží žádná soudní jednání (rodiče nezl. dětí nejsou sezdáni) a rodiče si nepřejí asistenci OSPOD či soudu.

V případech, kdy není cílem mediace uzavření dohody, ale narovnání komunikace a zlepšení rodinné atmosféry, poskytuje mediátor bezpečný prostor v neutrálním prostředí tak, aby mohly obě strany bez obtíží sdělit své trápení. Mediátor umožňuje oběma stranám vést konstruktivní dialog a zejména přetransformovat boj mezi stranami na jejich vzájemnou spolupráci.

V případě, že má psycholog v péči nezl. děti rodičů, je kromě mediátora tento psycholog při mediaci přítomen. Psycholog v mediaci vystupuje jako osoba, která v procesu jejich rodičům prezentuje, přibližuje a hájí zájmy a potřeby dětí. Z výpovědi rodičů je patrné a setkáváme se s tím, že děti trpí „konfliktem loajality“, tedy potřebou zavděčit se oběma svým rodičům. Tento fakt pak rodičům zkresluje skutečné přání dětí a to vede a prohlubuje hádky již tak rozhádaných rodičů.

Mgr. Lenka Svobodová
mediátor, vedoucí Krizového centra