I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje

/ Řekli o nás / Centrum J. J. Pestalozziho

Za třicet let působení Centra J. J. Pestalozziho odvedl jeho tým opravdu velký kus práce ve prospěch osob, které se dostaly do složité, často až krizové, životní situace. Velmi oceňuji jeho profesionální a komplexní přístup zaměřený na individuální potřebu pomoci.

Centrum J. J. Pestalozziho je nezisková organizace, která své služby stále rozvíjí dle aktuálních potřeb, které vznikají ve společnosti. Stále častěji jsou ohroženou skupinou děti, které z důvodu špatného rodinného zázemí, ale i celospolečenského dění, zažívají ztrátu bezpečí, jistoty a těžko se vyrovnávají s životními překážkami.

O to víc je zapotřebí odborné pomoci, která nabízí podporu právě těmto dětem. Proto jsem velmi rád, že od poloviny loňského roku působí v Krizovém centrum v Chrudimi dětský psychoterapeut. Věřím, že odborné zázemí, bezpečné prostředí, důvěra a spolupráce s rodinou jsou velkým předpokladem k zvládnutí vzniklých problémů.

Velmi děkuji všem pracovníkům centra za jejich ochotu, vysoké pracovní nasazení a značnou odbornost, se kterou přistupují k rozvoji služeb ve prospěch potřebných. Jejich práce je v této oblasti nezastupitelná.

 

Ing. Pavel Šotola
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný
za sociální péči a neziskový sektor