I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Dobrovolnictví jako jedna z cest ke štěstí

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

„Štěstí“ je pojem, který byl více zviditelněn zejména díky rozvoji pozitivní psychologie (Seligman, Csikszetmihalyi, 2000). Subjektivní prožívání pocitu štěstí zkoumají vědci u populace v souvislosti s různými faktory, jako například  životní úrovní lidí, spokojeností v oblasti práce, vztahů, ale také v souvislosti s politicko-ekonomickou situací ve společnosti.

Bylo zjištěno, že dobrovolnictví, definované jako činnost, při níž člověk na základě svobodné volby věnuje svůj čas a zdroje, aby jiným lidem, skupinám nebo organizacím byl užitečný, může být zdrojem pocitů štěstí (Whiteley, 2004). Základními sebenaplňujícími předpoklady jsou tedy dobrovolnost, nezištnost a autenticita.

Jsou země, kde je dobrovolnictví více rozšířeno a systematicky podporováno, jako například v USA. Zde se již děti v předškolním věku účastní aktivit v rámci obce, města, nebo komunit. Během dalšího vzdělávání se již očekávána vlastní iniciativa dětí i dospívajících v rámci různých dobrovolnických služeb. Také zaměstnavatelé v USA podporují zaměstnance v dobrovolnických činnostech poskytováním volna k vykonání dobrovolnické služby, případně je i jinak odměňují. Dobrovolnictvím se v USA rozumí i finanční podpora.

Motivací k dobrovolnictví může být altruismus, touha po osobním růstu či motivy spojené s vírou a hodnotovým systémem.

V ČR se v tomto směru také mnohé mění. Lidé mohou pomáhat nejen v rámci neziskového sektoru, ale také jako jednotlivci v oblasti, pro kterou se rozhodnou.

Naše Centrum J.J. Pestalozziho pomáhá již tři dekády lidem v krizových životních situacích a v hmotné nouzi, aby mohli žít plnohodnotně svůj život. V rámci služeb centra je možné se také angažovat v dobrovolnické činnosti, která je rozmanitá a přináší pomoc potřebným lidem. Jednou z priorit naší organizace je pomoc s respektem k lidské důstojnosti.

Pomoc každého jednotlivce je u nás vítána s ohledem na jeho možnosti, schopnosti či dovednosti.

 

Za Centrum J. J. Pestalozziho přeji všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok. 

 

Marta Hasník
psycholožka KC Svitavy