I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Ceny energií trápí nejen seniory ve Svitavách

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Rostoucí ceny potravin a energií dopadají na veškeré obyvatelstvo České republiky. Některé skupiny obyvatel jsou však ohroženější – senioři. Vláda se sice snaží pomoci, ale tok informací nebývá pro tuto skupinu obyvatel vždy srozumitelný.

Pokud Vám nedokáže pomoci v této záležitosti rodina, můžete se přímo ve Svitavách obrátit na Centrum J. J. Pestalozziho – Krizové centrum Svitavy, které najdete na Milady Horákové 10, kousek pod náměstím. Pomůžeme Vám zorientovat se v této náročné životní situaci, poradíme a společně najdeme řešení, a to zcela ZDARMA!

V Centru dále poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc. Často ji nejvíce potřebují senioři žijící osaměle, bez příbuzných či známých, kteří by jim pomohli nebo je jen vyslechli. Je totiž velký rozdíl, když náklady na vaření, topení, svícení a vodu platí jeden člověk, než když se na nákladech podílejí dva nebo více členů domácnosti. V Krizovém centru Vám poradíme také z hlediska Vaší finanční či právní situace. Pomůžeme Vám projít jednotlivými kroky, které vedou do vytyčeného cíle:

  • získání možné dávky;
  • posouzení smlouvy či smluvních podmínek;
  • poskytnutí podpory a ujištění; nasměrování k návazným službám.

 

Připomínáme Vám, že také můžete využít pomoci ze strany státu. Na úřadu práce můžete žádat mj. o tyto dávky:

  • Příspěvek na bydlení – pokud kvůli nízkým příjmům máte potíže s úhradou nákladů na bydlení a splňujete podmínku, že více jak 30 % příjmů nepostačuje na pokrytí nákladů na bydlení
  • Doplatek na bydlení – pokud je příjem všech společně posuzovaných osob v domácnosti po úhradě nákladů na bydlení nižší, než je částka na živobytí
  • Mimořádná okamžitá pomoc – při skokovém zvýšení cen energií jako jednorázový výdej spojený s vyúčtováním dodávek energií

Pokud si nyní nevíte rady, obraťte se na nás a my Vám rádi pomůžeme. Nemusíte být ani senior, jsme tu pro širokou cílovou skupinu lidí. Základem je komunikace!

 

Irena Valtová, Soňa Hochová
Krizové centrum Svitavy