I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Agresivní chování? To nás nepřekvapí!

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

V uplynulých dnech jsme se zúčastnili kurzu Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese. Kurz na klíč pro naše Krizové centrum Chrudim připravila společnost Podané ruce, o.p.s. se sídlem v Brně.

Vynikající lektor p. Lukáš Kudláček nás v našich prostorech podrobně seznámil s různými agresivními projevy chování a možnými reakcemi na ně. Naučil nás porozumět motivaci agresivního jednání nejen u klientů našeho centra (ale i v reálném životě) a adekvátně a postupně využívat systém možné ochrany. Pojmenováváním chování, zaměřením se na verbální a neverbální složky komunikace jsme získali větší kontrolu nad deeskalací agrese. Ujistili jsme se, že dodržování vyzkoumaných zásad neverbálního a verbálního jednání vedou ke zklidnění konfliktní situace, potažmo jedince, který přechází do agresivního jednání.

Jsme velmi vděční za účast na takovém kurzu. Vážíme si cenných rad a předaných zkušeností z praxe. Věříme, že v budoucnu nás žádný agresor nepřekvapí.

Mgr. Lenka Svobodová
Krizové centrum Chrudim