I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Odborné sociální poradenství Svitavy TEST

O službě Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytuje bezplatnou, nezávislou a odbornou pomoc formou telefonického, e-mailového či osobního poradenství v oblasti sociálně-právní. Poradenství poskytuje přesné a věcně správné informace o tom, jaká jsou vaše práva a povinnosti.

Dále nabízíme individuální i skupinové sociálně-terapeutické činnosti, v případě potřeby pomoc při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V případě Vašeho zájmu můžete vystupovat anonymně.

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

 • dluhy, exekuce a oddlužení
 • problémy s bydlením a nezaměstnaností
 • trestná činnost (oběti i pachatelé)

 • vztahové problémy
 • výchovné problémy
 • domácí násilí

 • další problémy z oblasti práva (rozvody, svěření dětí do péče, majetkové vypořádání, zúžení SJM, návrhy na zastavení exekucí, pracovně- právní vztahy, apod.)

Služba nabízí

Uvedené služby jsou poskytovány bezplatně!

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc a podpora při jednání a komunikaci
  • doprovázení v obtížné a zátěžové situaci (např. k soudním jednáním, k odborníkům atd.)
  • podpora při jednání s úřady či jinými institucemi (úřad práce, OSPOD, policie, městský úřad, zdravotní pojišťovny, poradna pro drogově závislé, lékař apod.)
  • pomoc a příprava na vstup do zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst
  • nácvik modelových situací (přijímací pohovor, společenské vystupování, telefonování apod.)
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • pomoc zorientovat se v sociálním okolí
  • pomoc při zprostředkování kontaktů s odbornými pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)
 2. Sociálně terapeutické činnosti:
  • pomoc při řešení náročných životních situací
  • psychologická pomoc a krátkodobá terapie
  • sociálně-psychologický trénink  trénink se primárně orientuje na nácvik sociálních dovedností, tedy uživatel může vyzkoušet své reakce v různých modelových situacích (řešení konfliktů na pracovišti, jednání na úřadech, vystupování na veřejnosti). Hlavní používanou metodou je aktivní nácvik. Uživatel dostává zpětnou vazbu na své chování a společně s pracovníkem hledá i jiné, vhodnější způsoby reagování v zátěžových situacích, a ty si osvojuje. Dále jsou uživatelé systematicky podporováni např. v respektování pravidel, řádu, dodržování časových harmonogramů apod.
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře, oddlužení, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování žádostí o sociální dávky apod.
  • poskytování informací vedoucích k orientaci v nabídce trhu práce
  • podpora při hledání bydlení
  • základy práce s PC
  • pomoc při sestavování žádostí o rozvod, o svěření dítěte do péče, o osvobození od soudních poplatků
  • vypracovávání individuálních plánů
  • právní poradenství

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí programu, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Aneta Tlapáková, DiS.

Aneta Tlapáková, DiS.

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Mgr. Alžběta Formanová

Mgr. Alžběta Formanová

psycholožka

PhDr. Pavlína Hlaváčová

PhDr. Pavlína Hlaváčová

psycholožka

Mgr. Kateřina Lenartová

Mgr. Kateřina Lenartová

psycholožka

Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut

Azylový dům - nepřetržitý provoz

Azylový dům - nepřetržitý provoz

Malecká 613, Chrudim
 • Telefon: 725 719 028

Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí služby, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Aneta Tlapáková, DiS.

Aneta Tlapáková, DiS.

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
PhDr. Pavlína Hlaváčová

PhDr. Pavlína Hlaváčová

psycholožka

Mgr. Alžběta Formanová

Mgr. Alžběta Formanová

psycholožka

Mgr. Daniel Krejčí

Mgr. Daniel Krejčí

psycholog

Mgr. Kateřina Lenartová

Mgr. Kateřina Lenartová

psycholožka

Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut

Mgr. Tereza Vágnerová

Mgr. Tereza Vágnerová

vedoucí služby, terapeut

Štefanikovo nám. 1972/2, Jihlava
PhDr. Monika Kyršová

PhDr. Monika Kyršová

psycholožka

Kateřina Leličová, DiS.

Kateřina Leličová, DiS.

sociální pracovnice                                                                              objednávání klientů na e-mailu:

Bc. Patricie Kejlová

Bc. Patricie Kejlová

sociální pracovnice                                                                              objednávání klientů na e-mailu:

Mgr. Irena Valtová

Mgr. Irena Valtová

vedoucí služby, speciální pedagožka, terapeutka

Milady Horákové 10, Svitavy 568 02
Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí služby, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

Chrudim
 • Telefon: 601 001 056
Aneta Tlapáková, DiS.

Aneta Tlapáková, DiS.

sociální pracovnice

 • Telefon: 601 001 056
Monika Novotná

Monika Novotná

pracovnice v sociálních službách, dluhová poradna

Chrudim
Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut

Chrudim
JUDr. Jana Milotínská

JUDr. Jana Milotínská

právnička

Chrudim

Mgr. Irena Valtová

Mgr. Irena Valtová

vedoucí služby, speciální pedagožka, terapeutka

Milady Horákové 10, Svitavy
Ing. Zdeněk Dostál

Ing. Zdeněk Dostál

vedoucí služby, sociální pracovník

Beckovského 1882, Havlíčkův Brod
Mgr. Lenka Nedbálková

Mgr. Lenka Nedbálková

sociální pracovnice

Zdenka Adamcová

Zdenka Adamcová

pracovnice v sociálních službách

Mgr. Iveta Blehová

Mgr. Iveta Blehová

předsedkyně dozorčí rady, metodik

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim

Ing. Ivan Pištora

člen dozorčí rady, konzultant

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Mgr. Lenka Šedová

Mgr. Lenka Šedová

členka dozorčí rady, probátorka a mediátorka

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Mgr. Vilma Prokelová

Mgr. Vilma Prokelová

předsedkyně správní rady, marketingová manažerka

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
PaedDr. Pavel Tvrdík

PaedDr. Pavel Tvrdík

ředitel, statutární orgán

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Bc. Petra Cavalieri

Bc. Petra Cavalieri

fundraiser, administrativní pracovník

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Bc. Zuzana Tvrdíková

Bc. Zuzana Tvrdíková

grantový specialista, administrativní pracovník

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Mgr. Radim Sedláček

Mgr. Radim Sedláček

vedoucí služby, speciální pedagog

Masarykovo nám. 1238, Chrudim

Mgr. Lenka Kaplanová

další odborný pracovník

Bc. Adéla Štěpánková

další odborný pracovník

Bc. Tomáš Potůček

terapeut

Tereza Alexová, DiS.

Tereza Alexová, DiS.

pracovnice v sociálních službách

 • Telefon: 469 692 014
Ing. Kateřina Andrlová

Ing. Kateřina Andrlová

účetní

JUDr. Drahoslava Bartošková

JUDr. Drahoslava Bartošková

právnička

JUDr. Drahoslava Bartošková

JUDr. Drahoslava Bartošková

právnička

Chrudim
JUDr. Drahoslava Bartošková

JUDr. Drahoslava Bartošková

právnička

Bc. Tereza Bartošová

Bc. Tereza Bartošová

sociální pracovnice

Svitavy
Mgr. Zuzana Blehová

Mgr. Zuzana Blehová

psycholožka

Mgr. Zuzana Blehová

Mgr. Zuzana Blehová

psycholožka

Mgr. Kateřina Brömová

další odborný pracovník

Bc. Filip Brož

Bc. Filip Brož

terapeut

Mgr. Lenka Dlouhá

Mgr. Lenka Dlouhá

sociální pracovnice

Vojtěch Gottwald

Vojtěch Gottwald

fundraiser, administrativní pracovník

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
PhDr. Daniela Haubertová, Ph.D.

PhDr. Daniela Haubertová, Ph.D.

psycholožka

Mgr. Petra Jendeková

Mgr. Petra Jendeková

psycholožka

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra

psycholog

Viktorie Kovářová, DiS.

Viktorie Kovářová, DiS.

sociální pracovnice

Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Chrudim
Mgr. Barbora Malá

Mgr. Barbora Malá

psycholožka

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

terapeutka

Mgr. Andrea Morchová

Mgr. Andrea Morchová

psycholožka

Bc. Ivana Novotná

pracovnice v sociálních služnách

Mgr. Kamila Novotná

Mgr. Kamila Novotná

sociální pracovnice

Chrudim

Ing. Aleš Nunvář

pracovník v sociálních službách

Mgr. Jana Svitáková

Mgr. Jana Svitáková

sociální pracovnice

PaedDr. Pavel Tvrdík

PaedDr. Pavel Tvrdík

ředitel, statutární orgán

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Bc. Markéta Vencálková

Bc. Markéta Vencálková

sociální pracovnice