I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Služba nabízí

 • poradenství
  osobní, telefonické, elektronické (e-mailFacebook)
 • individuální konzultace s uživateli
 • týdenní nácvikový pobyt
 • poskytování služeb v terénu

 • semináře a vzdělávací aktivity
 • doprovázení
 • terapie
 • síťová setkávání

 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
  nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity
 • skupina osobnostního rozvoje
  poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • příručka pro děti odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče
 • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, školou, kurátory, úřady a dalšími institucemi