I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

O službě

Služba nabízí pomoc dětem a rodinám v databázi Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které nedokáží řešit problémy svými vlastními silami. Jedná se primárně o rodiny v rozvodovém či porozvodovém stádiu, které OSPOD či soud vyhodnotí jako ohrožené. Službu může využívat také rodič, který žije s dítětem sám. Nabízené aktivity doplňují sociální službu krizové pomoci, navazují na činnost OSPOD a pomáhají klientům naplňovat společně stanovené cíle.

Děti jsou v těchto rodinách vystaveny velkému psychickému tlaku a často trpí poruchami chování, spánku i soustředění, ve škole bývají neúspěšné i šikanované.  Mohou se objevovat somatické potíže psychického původu, výukové a výchovné problémy, problémy se sebepřijetím, sebevědomím, apod.

Snahou služby je, aby rodiny uměly samostatně či s mírnou podporou řešit problémy a naplňovat potřeby jednotlivých členů, zejména dětí.