I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

O službě Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytuje bezplatnou, nezávislou a odbornou pomoc formou telefonického, e-mailového či osobního poradenství v oblasti sociálně-právní. Poradenství poskytuje přesné a věcně správné informace o tom, jaká jsou vaše práva a povinnosti.

Dále nabízíme individuální i skupinové sociálně-terapeutické činnosti, v případě potřeby pomoc při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V případě Vašeho zájmu můžete vystupovat anonymně.

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

  • dluhy, exekuce a oddlužení
  • problémy s bydlením a nezaměstnaností
  • trestná činnost (oběti i pachatelé)

  • vztahové problémy
  • výchovné problémy
  • domácí násilí

  • další problémy z oblasti práva (rozvody, svěření dětí do péče, majetkové vypořádání, zúžení SJM, návrhy na zastavení exekucí, pracovně- právní vztahy, apod.)