I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Cílová skupina

Pomáháme mladým lidem zpravidla ve věku 18-26 let:

  • odcházejícím ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče,
  • vyrůstajícím bez podpory a péče své rodiny,
  • odcházejícím ze zařízení ochranné léčby,
  • odcházejícím z výkonu trestu odnětí svobody,
  • v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti.

Službu mohou využívat jednotlivci, páry i rodič s dítětem. 

Uživatelé služby jsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby (byty nejsou bezbariérové).

Negativní vymezení cílové skupiny

  • mladí  lidé hledající pouze levnou formu ubytování
  • závislost na alkoholu, drogách
  • gambling
  • duševní onemocnění, které by narušovalo kolektivní soužití
  • infekční onemocnění