Podpořte nás Navigace Search Facebook

Cílová skupina

Pomáháme mladým lidem ve věku od 18 do 26 let:

  • odcházejícím z náhradní rodinné péče, dětských domovů, výchovných ústavů, ochranné léčby nebo výkonu trestu
  •  vyrůstajícím bez podpory a péče své rodiny
  • v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti

Služba může být poskytnuta rodiči s dětmi. 

Uživatelé služby jsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby (byty nejsou bezbariérové).

Negativní vymezení cílové skupiny

  • mladí  lidé hledající pouze levnou formu ubytování
  • lidé, kteří nejsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby (byty nejsou bezbariérové)
  • závislost na alkoholu, drogách
  • gambling
  • duševní onemocnění, které by narušovalo kolektivní soužití
  • infekční onemocnění