PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Získali jsme Cenu kvality

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Naše sociální služba Poradenské centrum pro děti a mládež (sociální rehabilitace) získala CENU KVALITY ČR v sociální péči za rok 2018!
Služba se věnuje dětem z dětských domovů a ústavů, které dlouhodobě připravuje na těžkou situaci spojenou s odchodem do samostatného života.

Cílem Ceny kvality je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu.

Projekt vznikl v roce 2004 v redakci časopisu Sociální péče a hned po pilotním ročníku se stal strategickým projektem Národního programu podpory kvality, čímž získal nejvyšší možný kredit v aktivitách národní politiky kvality. Každoroční finále se koná v Senátu Parlamentu České republiky.