PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Vzděláváme se v oblasti partnerských vztahů a párových konzultací

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

V uplynulém roce jsme v Krizovém centru ve Svitavách zaznamenali zvýšenou poptávku po párových konzultacích, ve kterých klienti chtějí řešit jejich vztah, a to buď na partnerské či rodičovské úrovni.

Na toto zjištění jsme reagovali obratem tím, že jsme se začali v této oblasti více vzdělávat. Proto jsme uspořádali dne 27.5.2020 vzdělávací akci pro pracovníky celé naší organizace na téma: Rozvody a rozchody.

Naše pozvání přijal Mgr. et Mgr. Pavel Rataj, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a autor projektu Cesta a život partnerství v 21. století.  Setkání se uskutečnilo v Azylovém domě v Chrudimi, kde jsme společně strávili celý den nad zkoumáním partnerských vztahů. Naším cílem bylo pochopit jejich dynamiku a fungování tak, abychom byli více schopní reagovat na poptávku klientů.

V rámci tématu jsme se zaměřili na mechanizmus fungování dlouhodobých partnerských vztahů, na partnerskou krizi, její důvody a průběh, na fáze rozchodu a na emoce, které partnery v tomto období provází. Dále jsme se dotkli významu rodičovské role a případných negativních dopadů na děti.

Mgr. Irena Valtová, Mgr. Eva Kulhánková
pracovnice Krizové centrum Svitavy