PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

 Využití hypnoterapie nově v Krizovém centru ve Svitavách

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Součástí poskytovaných služeb Krizového centra ve Svitavách se od podzimu roku 2020 stala nově používaná metoda psychoterapeutické práce hypnoterapie.

Hypnoterapie nejčastěji nachází své uplatnění u klientů s různými typy neuróz, psychosomatickými potížemi i s problémy se závislostí na návykových látkách. V menším měřítku oslovuje i klienty, kteří přichází proto, aby zlepšili kvalitu svého života. Mezi nejčastější témata, se kterými klienti v současné době přicházejí, patří ztráta sebedůvěry související s narušením vnímání bezpečného světa, poruchy spánku, potíže se soustředěním, úmrtí blízkého člověka, obavy ze smrti, pocity viny, ztráta smyslu života. Hypnoterapie je tak jednou z dalších podpůrných či léčebných metod naší  psychoterapeutické práce.

Hypnoterapie není vhodná pro všechny klienty a vždy je třeba pečlivě zvážit kontraindikace i její potenciální přínos pro konkrétního klienta. Hypnoterapie má u klientů, kteří podstoupili opakovaná sezení, výhradně pozitivní odezvu. Klienti uvádí významné zlepšení aktuálního psychického stavu (příval nové energie, dobrá nálada, větší sebejistota při rozhodování, radost ze života). Z rozhovorů s klienty se rovněž dozvídáme o žádoucích změnách v jejich životě a spokojenosti s vývojem jejich situace. Opakovaně se na nás obrací také lidé z jejich okolí, kteří mají zájem o spolupráci s naším centrem.

Jsme rádi, že si hypnoterapie našla své místo v krizové pomoci Krizového centra ve Svitavách a věříme, že rozšířená nabídka našich služeb bude pozitivním přínosem pro naše klienty.

Mgr. Marta Hasník
psycholožka KC Svitavy