PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Tradice čerta a Mikuláše - ano, nebo ne?

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

O tom, jak je to s vhodností této tradice, se dnes vedou dlouhé diskuse, které rozdělují naši společnost na dva tábory. Zastánci čerta a Mikuláše z řad rodičů většinou argumentují tradicí, odpůrci pak tím, že se (stejně jako v případě Ježíška) jedná o lhaní. Jednotné stanovisko nepanuje ani u odborníků. Zatímco jedni argumentují tím, že jde o škodlivé strašení dětí, druzí se domnívají, že tato tradice patří k dětství a negativní dopad na dětskou psychiku negují. Co je tedy dobré zvážit, pokud se rozhodujete o tom, zda tuto tradici zachovat, nebo jít s pravdou ven a děti čertem nestrašit?

Tradice říká, že “dobro a zlo kráčejí ruku v ruce”. Mikuláš nám každý rok připomíná a ukazuje, že “zlo se nesmí skrývat a bojovat by se proti němu mělo dobrem a osvětou”. Svatý Mikuláš pak poukazuje na to, že dobro převažuje nad zlem. A tak by to mělo být i ve skutečném světě. Příchod čerta a Mikuláše by v dětech neměl vyvolávat strach, ale měl by je učit tomu, že když se dobře chovají, jsou posléze odměněni.

Pokud je toto poselství zachováno, dítě se učí, že v životě existuje vyšší autorita (učitelé, rodiče, v pozdějším věku šéfové, zákony) a že má smysl dodržovat věci, které jsou z hlediska fungování společnosti nutné.

Odlišným případem je pak, když rodiče čertem děti straší, protože si nevědí rady s jejich výchovou, nebo se dětským strachem baví. Děti jsou tak vystaveny neúměrnému strachu, který narušuje zdravý vývoj dítěte a může zakládat na vznik traumatu.

Pokud tedy zvažujete, zda tuto tradici zachovat či nikoli, je dobré mít na paměti její poselství. Svět fantazie a iluze k dětskému věku neodmyslitelně patří a sdělením čisté pravdy děti o toto kouzlo do jisté míry připravujeme. Příchod čerta a Mikuláše by však v žádném případě neměl být spojený s intenzivním strachem dětí. To v reálu znamená používat selský zdravý rozum, pamatovat na původní poselství této tradice a zvolit “ověřenou” a “bezpečnou” Mikulášskou dvojici (případně trojici s andělem), která vaše děti zná, má je ráda a ve které vítězí dobro nad zlem. A to bez ohledu na to, jak velká zlobidla doma máte. Cílem této tradice totiž není vystrašit, ale předat dávné poselství. 

PhDr. Pavlína Hlaváčová
psycholog KC Chrudim