PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Spolu a včas ohroženým dětem

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Dne 12.10. bylo naše Krizové centrum v Chrudimi přizváno na žádost školských zařízení na Pardubicku na setkání s názvem „Spolu a včas ohroženým dětem“.

Setkání bylo zaštítěno MPSV. Účastnili se jej pracovníci školských poradenských pracovišť, ředitelé základních škol, OSPOD Pardubice a další poskytovatelé soc. služeb.

Cílem bylo vytvořit prostor pro vzájemné seznámení s kompetencemi, postupy a dilematy při práci s ohroženými dětmi  a jejich rodinami a zároveň podpořit spolupráci mezi základními školami a poskytovateli soc. služeb.