PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Soudní sociální pracovník

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Devět okresních soudů (např. v Jeseníku, Kroměříži, Šumperku nebo Praze 8) má nově od září 2022 zřízenou novou pozici soudního sociálního pracovníka. Pracovníci na této nové pozici mají napomoci soudům dostát zvyšujícím se požadavkům na komunikaci s dětmi a osobami s duševní poruchou aj. v rámci nejrůznějších řízení, která se jich týkají.

Náplní práce těchto pracovníků bude především zprostředkovávat soudem doporučenou nebo uloženou odbornou pomoc, být rodičům nápomocný při sestavování rodičovského plánu, ve vhodných případech vykonávat či se účastnit výkonu soudního rozhodnutí a zajišťovat participaci dětí. Budou nápomocní soudcům při realizaci participačních práv nezletilých dětí, v rámci rodinného práva činit v odůvodněných a naléhavých případech úkony v rámci rozhodování o předběžných opatřeních a dohledu soudu nad výchovou a se souhlasem rodičů (jiných účastníků) dohlížet nad plněním doporučení soudu, v rámci rozhodování o svéprávnostech být zapojen do zhlédnutí posuzovaného a poskytovat informace posuzovaným a opatrovníkům.

Velký prostor pro soudního sociálního pracovníka je také v oblasti pěstounské péči na přechodnou dobu, kde může mít intenzivní dohled nad průběhem práce s biologickou rodinou, ale zároveň pracovat na zajištění stabilního prostředí, jestliže se sanace nezdaří.

Zkušenosti ukazují, že soudní sociální pracovník je potřebný. Urychluje soudní jednání, dochází častěji dohodám a k mimosoudním řešením, vytváří bezpečnější a přívětivější prostředí pro děti a další zranitelné osoby.

Mgr. Pavel Marčík
sociální pracovník KC Žamberk

Zdroje: