Podpořte nás Navigace Search Facebook

Principy

 • Dodržování práv dle Listiny základních lidských práv a svobod, etických kodexů
 • Svobodná volba, dobrovolnost
 • Možnost kdykoli požádat o pomoc
 • Dostatek informací
 • Individuální přístup
 • Respektování důvěrnosti
 • Oboustranná smlouva o poskytování služby
 • Důstojnost
 • Rovnost
 • Soukromí
 • Seberealizace