Podpořte nás Navigace Search Facebook

Služba nabízí

Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno ve dvou rodinných domech (2lůžkových pokojích). Domy jsou vybaveny nábytkem a základním zařízením běžným v domácnostech. Soukromím prostorem je pokoj, ostatní prostory domu jsou společné. Sám si zajišťuješ stravu i úklid soukromých prostor. Společné prostory jsou uklízeny dle týdenního rozpisu.

Doprovázení

V obtížných situacích ti nabízíme náš doprovod (např.: k soudu, na úřad, atd.).

Sociální poradenství

Nabízíme ti potřebné informace, které ti pomohou při řešení tvojí situace (např.: možnosti čerpání sociálních dávek, pomoc při hledání práce, pomoc při hledání bydlení, atd.)

Pracovní dovednosti

K tomu, abys byl úspěšný v práci, potřebuješ získat řadu pracovních dovedností. K tomu využíváme pravidelný nácvik pracovních dovedností a další služby.

Sociální dovednosti

Abys obstál v podmínkách běžného života, potřebuješ pomoci získat řadu konkrétních dovedností, například:

  • jak a kde požádat o pomoc (umět si poradit)
  • jednat na úřadech a uplatnit svá práva
  • najít a udržet si práci
  • hospodařit s penězi
  • vést domácnost (úklid, praní..)
  • zvládnout výchovu dětí
  • hledat bydlení a vědět jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší
  • najít informace potřebné k uzavírání smluv a umět je používat, atd.

Podpoříme tě při dokončení studia, nebo jeho zvyšování. Pomůžeme v oblasti partnerských vztahů, navázání kontaktu s rodinou a v dalších situacích.