Podpořte nás Navigace Search Facebook

Cílová skupina

Dům na půl cesty je pro dívky, chlapce, nastávající matky, rodiče s dětmi nebo partnerské páry ve věku 16 – 26 let.

V případě zájmu o naše služby ti je můžeme poskytnout pokud:

 • jsi prožil část svého života v dětském domově, výchovném ústavu, pěstounské péči nebo v nedobrém rodinném prostředí
 • jsi v těžké životní situaci, kdy je pro tebe obtížné žít sám/a
 • mimo bydlení potřebuješ pomoci i s dalšími věcmi
 • jsi schopný/á pohybu bez druhé osoby
 • nejsi závislý/á na alkoholu, drogách, gamblingu
 • netrpíš duševním onemocněním

KONTRAINDIKACE PRO PŘIJETÍ ZÁJEMCE:

 • pokud je plná kapacita (potom budeš zařazen/a do seznamu zájemců o přijetí do DPC)
 • pokud nesplňuješ podmínky napsané výše
 • neuzavřeš smlouvu o poskytování soc. služby
 • tvůj zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • pokud by tvé chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • trpíš akutní infekční nemocí
 • nesouhlasíš s podmínkami poskytování služby