Podpořte nás Navigace Search Facebook

Dům na půl cesty Hrochův Týnec

Služba byla ke dni 31. 12. 2018 zrušena


O službě Dům na půl cesty

Je ti 16-26 let a odcházíš z děcáku, „výchováku“, z rodiny, kde nechceš nebo nemůžeš být nebo se nacházíš v nepříznivé životní situaci?

Nevíš si rady, nevíš kam jít, nevíš co dělat, hledáš pomoc a ne pouze ubytování?


Služba nabízí

Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno ve dvou rodinných domech (2lůžkových pokojích). Domy jsou vybaveny nábytkem a základním zařízením běžným v domácnostech. Soukromím prostorem je pokoj, ostatní prostory domu jsou společné. Sám si zajišťuješ stravu i úklid soukromých prostor. Společné prostory jsou uklízeny dle týdenního rozpisu.

Doprovázení

V obtížných situacích ti nabízíme náš doprovod (např.: k soudu, na úřad, atd.).

Sociální poradenství

Nabízíme ti potřebné informace, které ti pomohou při řešení tvojí situace (např.: možnosti čerpání sociálních dávek, pomoc při hledání práce, pomoc při hledání bydlení, atd.)

Pracovní dovednosti

K tomu, abys byl úspěšný v práci, potřebuješ získat řadu pracovních dovedností. K tomu využíváme pravidelný nácvik pracovních dovedností a další služby.

Sociální dovednosti

Abys obstál v podmínkách běžného života, potřebuješ pomoci získat řadu konkrétních dovedností, například:

 • jak a kde požádat o pomoc (umět si poradit)
 • jednat na úřadech a uplatnit svá práva
 • najít a udržet si práci
 • hospodařit s penězi
 • vést domácnost (úklid, praní..)
 • zvládnout výchovu dětí
 • hledat bydlení a vědět jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší
 • najít informace potřebné k uzavírání smluv a umět je používat, atd.

Podpoříme tě při dokončení studia, nebo jeho zvyšování. Pomůžeme v oblasti partnerských vztahů, navázání kontaktu s rodinou a v dalších situacích.


Cílová skupina

Dům na půl cesty je pro dívky, chlapce, nastávající matky, rodiče s dětmi nebo partnerské páry ve věku 16 – 26 let.

V případě zájmu o naše služby ti je můžeme poskytnout pokud:

 • jsi prožil část svého života v dětském domově, výchovném ústavu, pěstounské péči nebo v nedobrém rodinném prostředí
 • jsi v těžké životní situaci, kdy je pro tebe obtížné žít sám/a
 • mimo bydlení potřebuješ pomoci i s dalšími věcmi
 • jsi schopný/á pohybu bez druhé osoby
 • nejsi závislý/á na alkoholu, drogách, gamblingu
 • netrpíš duševním onemocněním

KONTRAINDIKACE PRO PŘIJETÍ ZÁJEMCE:

 • pokud je plná kapacita (potom budeš zařazen/a do seznamu zájemců o přijetí do DPC)
 • pokud nesplňuješ podmínky napsané výše
 • neuzavřeš smlouvu o poskytování soc. služby
 • tvůj zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • pokud by tvé chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • trpíš akutní infekční nemocí
 • nesouhlasíš s podmínkami poskytování služby

Poslání a cíle služby

Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Hrochův Týnec je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě. Podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života a předcházet osamělosti a rizikovému chování. Odborným působením odstraňovat traumata a obtíže vzniklé následky nedostatečné nebo nepřiměřené péče, zanedbáváním či dlouhodobým pobytem v zařízení ústavní péče.

V rámci každodenní spolupráce s uživatelem sleduje DPC tyto základní cíle:

Krátkodobé cíle

 • umět vyhledat a využít pomoc
  řešení akutní krizové situace
 • umět si poradit
  využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • umět se o sebe postarat
  rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
 • umět se uživit
  budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností

Dlouhodobé cíle

 • zařadit se – integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
 • umět růst – odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj
 • znát práva a povinnosti – trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti
 • vědět, co nesmím – prevence sociálně-patologických jevů
 • být schopen bydlet – řešení bytové otázky
 • vědět, kam patřím – podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění kontaktu
 • rozumět sobě i druhým – zvládání a práce s emocemi

Organizační (manažerské) cíle:

Strategický cíl vůči organizaci je vytvářet takové prostředí a podmínky, které budou vhodné pro snadné dosažení cílů uživatele.

Krátkodobé cíle:

 • upevnění spolupráce s ostatními poskytovateli soc. služby v regionu a kraji
 • zvyšovat viditelnost a informovanost o službě
 • pomáhat uživateli naplňovat občanská práva a povinnosti
 • udržet profesionalitu služby
 • zajistit návaznost služby

Dlouhodobé cíle:

 • zkvalitnění, v případě potřeby rozšíření služby
 • zajistit prevenci kriminality a zamezit rozvoji patologických jevů
 • poskytovat službu podle standardů kvality sociálních služeb


Principy

 • Dodržování práv dle Listiny základních lidských práv a svobod, etických kodexů
 • Svobodná volba, dobrovolnost
 • Možnost kdykoli požádat o pomoc
 • Dostatek informací
 • Individuální přístup
 • Respektování důvěrnosti
 • Oboustranná smlouva o poskytování služby
 • Důstojnost
 • Rovnost
 • Soukromí
 • Seberealizace

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí programu, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

Mgr. Alžběta Formanová

Mgr. Alžběta Formanová

psycholožka

PhDr. Pavlína Hlaváčová

psycholožka

Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut

Azylový dům - nepřetržitý provoz

Azylový dům - nepřetržitý provoz

Malecká 613, Chrudim
 • Telefon: 725 719 028

Mgr. Klára Nägele

Mgr. Klára Nägele

sociální pracovnice, vedoucí služby

Malecká 613, Chrudim
Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí služby, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
JUDr. Drahoslava Bartošková

JUDr. Drahoslava Bartošková

právnička

Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut

Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Mgr. Alžběta Formanová

Mgr. Alžběta Formanová

psycholožka

PhDr. Pavlína Hlaváčová

psycholožka

Mgr. Tereza Vágnerová

Mgr. Tereza Vágnerová

vedoucí služby, terapeut

Štefanikovo nám. 1972/2, Jihlava
PhDr. Daniela Haubertová

PhDr. Daniela Haubertová

psycholožka

PhDr. Monika Kyršová

PhDr. Monika Kyršová

psycholožka

Mgr. Irena Valtová

Mgr. Irena Valtová

vedoucí služby, speciální pedagožka

Milady Horákové 10, Svitavy 568 02
Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí služby, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
JUDr. Drahoslava Bartošková

JUDr. Drahoslava Bartošková

právnička

Chrudim
Bc. Anna Kopecká

Bc. Anna Kopecká

sociální pracovnice

Chrudim
Monika Novotná

Monika Novotná

pracovnice v sociálních službách, dluhová poradna

Chrudim
Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Chrudim
Mgr. Milan Štorek

Mgr. Milan Štorek

terapeut

Chrudim

Mgr. Irena Valtová

Mgr. Irena Valtová

vedoucí služby, speciální pedagožka

Milady Horákové 10, Svitavy 568 02
Ing. Zdeněk Dostál

Ing. Zdeněk Dostál

vedoucí služby, sociální pracovník

Beckovského 1882, Havlíčkův Brod
Bc. Filip Brož

Bc. Filip Brož

terapeut

Zdenka Adamcová

Zdenka Adamcová

pracovnice v sociálních službách

Markéta Vencálková

Mgr. Iveta Blehová

Mgr. Iveta Blehová

předsedkyně dozorčí rady, metodik

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim

Ing. Ivan Pištora

člen dozorčí rady, konzultant

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Mgr. Lenka Šedová

Mgr. Lenka Šedová

členka dozorčí rady, probátorka a mediátorka

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim

Mgr. Vilma Prokelová

předsedkyně správní rady, marketingová manažerka

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
PaedDr. Pavel Tvrdík

PaedDr. Pavel Tvrdík

ředitel, statutární orgán

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
PaedDr. Pavel Tvrdík

PaedDr. Pavel Tvrdík

ředitel, statutární orgán

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Mgr. Iveta Blehová

Mgr. Iveta Blehová

zástupce ředitele, metodik

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Mgr. Radim Sedláček

Mgr. Radim Sedláček

vedoucí služby, speciální pedagog

Štěpánkova 108, Chrudim 537 01

Mgr. Lenka Kaplanová

další odborný pracovník

Ing. Aleš Nunvář

pracovník v sociálních službách

Bc. Tomáš Potůček

terapeut

Tereza Alexová, DiS.

Tereza Alexová, DiS.

pracovnice v sociálních službách

 • Telefon: 469 692 014
Tereza Alexová, DiS.

Tereza Alexová, DiS.

pracovnice v sociálních službách

 • Telefon: 469 692 014
Ing. Kateřina Andrlová

Ing. Kateřina Andrlová

účetní

JUDr. Drahoslava Bartošková

JUDr. Drahoslava Bartošková

právnička

Bc. Tereza Bartošová

Bc. Tereza Bartošová

sociální pracovnice

Svitavy

Mgr. Kateřina Brömová

další odborný pracovník

Mgr. Lenka Dlouhá

Mgr. Lenka Dlouhá

sociální pracovnice

Mgr. Petra Jendeková

Mgr. Petra Jendeková

psycholožka

Mgr. Petra Jendeková

Mgr. Petra Jendeková

psycholožka

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra

psycholog

Viktorie Kovářová, DiS.

Viktorie Kovářová, DiS.

sociální pracovnice

Mgr. Daniel Krejčí

psycholog

Ing. Petra Kučerová

Ing. Petra Kučerová

finanční manažer

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Mgr. Barbora Malá

Mgr. Barbora Malá

psycholožka

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

terapeutka

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

terapeutka

Mgr. Andrea Morchová

Mgr. Andrea Morchová

psycholožka

Mgr. Andrea Morchová

Mgr. Andrea Morchová

psycholožka

Mgr. Lenka Nedbálková

Mgr. Lenka Nedbálková

sociální pracovnice

Bc. Ivana Novotná

pracovnice v sociálních služnách