Podpořte nás Navigace Search Facebook

Asistovaný kontakt

Tato služba dává rodinám příležitost znovuobnovit či navázat vztah dítěte s jedním z rodičů,
s nímž dítě nežije a tento rodič má o obnovení kontaktu zájem.

O službě Asistovaný kontakt

Tato služba dává rodinám příležitost znovuobnovit či navázat vztah dítěte s jedním z rodičů, s nímž dítě nežije a tento rodič má zájem o obnovení kontaktu. Věnujeme se dítěti, sledujeme a ctíme jeho potřeby a přání. Naším zájmem je, aby bylo dítě spokojené, cítilo se bezpečně a mohlo se zdravě rozvíjet. Zároveň terapeuticky pracujeme s rodiči. Rodičům umožňujeme posilnit rodičovské kompetence a pochopit, že druhý rodič, ke kterému jsou sami kritičtí, může být pro dítě přínosem. Služba je poskytována na žádost rodičů, orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) či nařízení soudu.

Službu může využít jakákoliv rodina, kde je vazba mezi dítětem a jedním z rodičů vlivem různých faktorů narušena či zcela zpřetrhána. Na věku dítěte nezáleží.

Nepotřebujete doporučení OSPOD či soudu. Stačí být rozhodnuti říct si o pomoc.

S rodinou pracuje odborný tým pracovníků – koordinátor služby, psycholog, terapeuti.

Nabízená služba je v našem regionu naprosto ojedinělá. Pomáhá dítěti a rodičům získat náhled na jejich situaci a následně ji řešit. Služba nabízí sociálně právní poradenství, psychologické poradenství, terapeutické služby individuální i skupinové, mediační setkání. Práce je dlouhodobá, intenzivní a vyžaduje aktivní přístup všech zúčastněných stran. Průběh práce je monitorován, intenzitu a rychlost postupu sbližování mezi rodičem a dítětem určuje dítě. Délka AK je stanovena obvykle na cca pět měsíců.

Služba je poskytována zdarma.


Služba nabízí

 • Vstupní diagnostika rodiny a posouzení potřebnosti AK včetně časového plánu (za účasti rodičů, pracovníků KC, případně OSPOD).
 • Diagnostická a individuální odborná práce s dítětem/dětmi.
 • Asistované setkávání dítěte s rodičem v rozsahu 8 styků (dle připravenosti rodiny).
 • Konzultace a doporučení o vhodném přístupu k dítěti po asistovaném setkání.
 • Skupinová sezení rodičů. Skupiny se scházejí 1x za 14 dní. Celkem 8 sezení.
 • Několik mediačních sezení (dle potřeb rodiny).
 • Závěrečné vyhodnocení spolupráce (za účasti rodičů, pracovníků KC, případně OSPOD).

Cílová skupina

Rodina, kde byl narušen nebo zcela zpřetrhán kontakt mezi dítětem a rodičem, se kterým dítě nežije.

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není určena osobám, jejichž aktuální stav znemožňuje poskytnutí služby.


Poslání a cíle služby

Krizová pomoc v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení.

Hlavním cílem služby AK je vytvoření psychosociálního prostředí pro postupnou obnovu vztahu dítěte s rodičem, se kterým dítě přerušilo, či zcela ztratilo kontakt po nějakou dobu, a zároveň byla přerušena citová vazba.


Principy

Služba je poskytována na těchto zásadách:

 • dodržování práv klienta
 • individuální přístup ke klientovi
 • diskrétnost
 • bezpečí
 • dobrovolnost
 • respektování volby klientů
 • dostupnost informací o službě
 • zásada srozumitelného předávání informací
 • flexibility – přizpůsobení času oprávněným potřebám klientů v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěv u klienta (v zařízení, doma)
 • udržování a zvyšování kvality služeb

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí programu, sociální pracovnice

Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
Mgr. Alžběta Kolková

Mgr. Alžběta Kolková

psycholožka

Mgr. Irena Kučerová

Mgr. Irena Kučerová

terapeutka

Bc. Milan Štorek

Bc. Milan Štorek

terapeut