PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Ohlédnutí za rokem 2020 v Krizovém centru Jihlava

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Jak to tak bývá, na konci roku obvykle nastává chvíle ohlížení se zpět, jakési uzavírání toho uplynulého času, v němž jsme dávali svému bytí nějaký smysl. Podobné bilancování prožíváme nyní, na začátku nového roku, jako tým Krizového centra. Přejeme si pustit se do další práce s chutí, elánem a radostí. Připomínáme si, co se minulý rok podařilo zvládnout… Pojďte se ohlédnout spolu s námi. 

Byli  jsme tu pro vás bez omezení celý rok

Možná se to zdá jako samozřejmost, ale i nás pracovníků se situace dotýkala jak v pracovním životě, tak v osobním, například při uzavření škol apod. I my jsme se museli, jako ostatní, naučit dodržovat mnohá opatření při poskytování služby, abychom chránili sebe i vás.

Pečlivě jsme plánovali a jsme rádi, že se nám opravdu podařilo tu pro vás celý rok být. Abychom s vámi mohli být stále v kontaktu, zařídili jsme se také po technické stránce a naučili jsme se poskytovat konzultace v online prostoru – to pro nás byla novinka, ale jsme rádi za tuto zkušenost, kterou zřejmě budeme využívat i nadále.

Navázání spolupráce s psychiatry

Není žádným tajemstvím, že na psychologickou i psychiatrickou péči bývají dlouhé čekací doby. Jako krizové centrum jsme připraveni poskytnout psychologickou pomoc takřka okamžitě, avšak občas jsme se setkávali v praxi se situacemi, kdy bylo potřeba poskytnout klientovi komplexní péči, která zahrnovala také v akutních stavech včasnou medikaci.

Z tohoto důvodu považujeme za velký úspěch navázání užší spolupráce s psychiatry, kteří jsou ochotni ve specifických případech přijmout klienta bez čekací doby. Za uplynulý rok jsme zaznamenali několik situací, kdy tato spolupráce významně přispěla k celkové stabilizaci klienta. Spolupráce je oboustranná, my poskytujeme terapeutickou pomoc či krizovou intervenci pacientům, jimž psychiatři předávají kontakt na naše služby.

Zvýšil se počet uživatelů služby krizové pomoci

V roce 2020 jsme pomohli celkem 265 lidem. Oproti minulému roku došlo k navýšení počtu uživatelů služby o 9 %.

Může se zdát, že toto číslo, resp. nárůst počtu klientů není nijak vysoký. Není tomu tak – vezme-li v potaz, že byl tento rok velmi poznamenán krizí kolem pandemie COVID-19.V průběhu jarní „vlny“ epidemie pracovníci zaznamenali nižší návštěvnost – lze se domnívat, že v počátcích epidemie se lidé více obávali osobního kontaktu a spíše zůstávali doma. Někteří klienti také konzultace rušili z důvodu obav o zdraví a současně z důvodu mimořádných opatření – karantén. Zároveň byla služba oproti loňsku zajišťována nižším počtem úvazků a kvůli dlouhodobé pracovní  neschopnosti jedné z pracovnic jsme byli po personální stránce oslabeni.

Témata klientů

Do krizového centra přicházeli klienti i nadále s víceméně podobnou tématikou. Nejčastěji zastoupenou problematikou byly rodinné a partnerské vztahy, zejména pak rozchody a řešení situace spojené s rodičovským konfliktem po rozvodu. To se odrazilo na délce konzultací – práce s párem je časově náročnější, a to nejen na samotnou přímou práci, ale také na čas přípravy. Současně klade nároky na personál, protože s párem pracují vždy dva pracovníci. Jsme moc rádi, že i v průběhu tak náročného roku jsme na otázku institucí i párů, zda fungujeme, mohli odpovědět, že ano a poskytnout okamžitou pomoc.

Čím dál tím více se také setkáváme s traumaty. Podařilo se nám v krizovém centru vybavit pracoviště různými terapeutickými pomůckami, které umožňují psychologům použití široké škály kreativních technik dle konkrétních potřeb klienta. Ukázky si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu v minulém roce a těšíme se na další spolupráci v roce 2021

tým Krizového centra Jihlava