PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Ohlédnutí Krizového centra Chrudim za rokem 2020

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Pomoc klientům v uplynulém roce probíhala trochu nestandardně oproti předchozím rokům. Kvůli koronavirovým krizím, nařízeným lockdownům, protiepidemickým opatřením, strachu a úzkostí z neznámého jsme se naučili více pracovat distanční formou pomoci. V případě, že klienti měli obavy z osobního setkání, plně jsme je respektovali a osobní setkání byla nahrazena telefonickými či skype konzultacemi. V akutních situacích jsme poskytovali péči klientům okamžitě bez jakýchkoliv průtahů.

Pomoc Krizového centra (KC) využívali lidé různých věkových  kategorií s širokým spektrem obtížných a náročných životních situací, které nedokázali řešit svými vlastními silami. Pomoc byla poskytnuta jak jednotlivcům, tak celým rodinám.

V rámci KC jsme zajišťovali krizovou intervenci, psychologickou a terapeutickou pomoc, právní pomoc, dluhové poradenství (včetně oddlužení), mediace, rodinné poradenství atd.

Ukázkou takové spolupráce je náročný příběh dívky (13let), která se sebepoškozovala. Pocházela z rozvedené rodiny, přičemž byla svěřena do péče matky. Toužila však žít společně i s otcem, to však nebylo možné vzhledem k jeho neléčené závislosti na alkoholu. Dívce se příliš nedařilo ani ve škole, měla problémy jak s učiteli, tak se spolužáky. S dívkou a její matkou spolupracoval psycholog, využíval metody řízeného rozhovoru i jiné testové metody, matce dával doporučení, jak k dceři přistupovat. Během naší spolupráce došlo k úmrtí otce, na následky nadměrného užívání alkoholu došlo k celkovému selhání organismu. Psycholog se dívce věnoval velmi intenzivně a pomáhal se zpracováním tragické události. Postupně ustupovaly i projevy sebepoškozování.

S dalšími těžkými tématy, se kterými jsme se potýkaly, bylo týrání a zneužívání dětí, včetně sexuálního, kdy v rámci blízké rodiny opakovaně docházelo k sexuálním praktikám. V této oblasti si obzvlášť velmi vážíme spolupráce s OSPOD a Policií ČR, kdy jsou pracovníci maximálně empatičtí a jednají velmi citlivě.

Pracovníci KC se věnovali i méně závažné problematice, nicméně stejně důležité. Řešili jsme rozvodové a porozvodové situace, vztahové problémy, konfliktní situace a komunikaci. Pomáhali jsme řešit problémy se školou a výchovné problémy.

O konkrétní nabídce našich služeb se můžete dočíst na webu www.pestalozzi.cz v odkazu Krizové centrum Chrudim.

V roce 2020 jsme v rámci KC pomohli 949 klientům. Naši pomoc využilo 51 rodin, 27 rodin jsme měli v mediaci. Uzavřeli jsme 17 mediačních dohod. Podali jsme 47 žádostí o oddlužení. Konzultovali jsme s klienty 3 255 hodin.