PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Oddlužení ve 4 krocích - 3. krok

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

3. krok: Postup a pokyny pro klienta po podání insolvenčního návrhu soudu

Právnička KC dokompletuje insolvenční návrh a přiloží k němu podepsané přílohy, které soud vyžaduje. Jakmile je návrh způsobilý pro podání soudu, může k tomu dojít prostřednictvím datové schránky. Právnička poté průběžně (několikrát denně) kontroluje jak příchozí poštu datové schránky, tak i webové stránky insolvenčního rejstříku, zda je návrh soudem přijat bez výhrad nebo zda je třeba jeho doplnění.

Klientovi krajský soud doručí vyhlášku o zahájení řízení, kde je uvedeno číslo jednací, pod kterým je návrh u soudu registrován. Pokud soud shledá návrh kompletní, doručí klientovi rozhodnutí o povolení oddlužení a ustanovení insolvenčního správce.

Klient by si měl zajistit kontakt na insolvenčního správce (e-mail nebo telefon) za účelem zjištění čísla účtu správce a variabilního symbolu, neboť insolvenční správce má nárok na svou odměnu již v měsíci, ve kterém došlo k povolení oddlužení. Avšak klient se s insolvenčním správcem setká nejdříve 2 měsíce po povolení insolvenčního návrhu. Tato doba je dána lhůtou pro věřitele, kteří mají 2 měsíce na podání přihlášky do insolvenčního řízení. Schůzku správce směřuje na tuto dobu, aby mohl klientovi již předložit konečnou dlužnou částku a seznam přihlášených věřitelů.

Po schůzce klienta s insolvenčním správcem bude klientovi strhávána předpokládaná splátka včetně odměny správci (případně bude hrazena dobrovolně, pokud se jedná o klienta OSVČ či pokud by sjednána smlouva o důchodu na celou výši splátky).

pokračování v příštím článku

Mgr. Soňa Hochová
právnička krizového centra