PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

O naše klienty nově pečuje psycholožka s kognitivně behaviorálním výcvikem

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

V Krizovém centru Chrudim nově o klienty pečuje zkušená psycholožka PhDr. Pavlína Hlaváčová s terapeutickým kognitivně behaviorálním výcvikem.

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, dále na dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí řady psychologických metod. Klient se těmto metodám za podpory terapeuta aktivně učí, aby byl po skončení terapie schopen tyto metody používat samostatně.

Kognitivně-behaviorální terapii lze využít v situaci, kdy je klient ochoten spolupracovat, je motivován ke změně, je schopen přiměřeně komunikovat a dále je schopen popsat své myšlenky, pocity a situaci, kdy se vyskytl problém, se kterým přichází do terapie. PhDr. Pavlína Hlaváčová se zabývá řešením např. úzkostných poruch, depresemi, poruchami příjmu potravy, poruchami chování dětí, chronickými somatickými nemocemi, rodinnými problémy atd.

Mgr. Lenka Svobodová
vedoucí služby