PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Některé změny a novinky v roce 2021

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Minimální mzda

Od ledna 2021 se zvýšila základní sazba minimální mzdy na 15 200 Kč za měsíc, čili na 90,50 Kč za hodinu. Základní sazba minimální mzdy je pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

zdroj: MPSV

Školkovné

Zvyšuje se maximální možná sleva za umístění dítěte, takzvané „školkovné“, a to na 15.200 Kč za rok na jedno dítě. Sleva se uplatňuje vždy až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

zdroj: aktuálně.cz

Životní a existenční minimum

Životní minimum na jednotlivce zůstává 3.860 Kč. Existenční minimum na jednotlivce činí 2.490 Kč.

zdroj: MPSV

Přídavky na děti

Pravděpodobně od července 2021 se zvýší přídavky na děti a to o 130 až 180 korun měsíčně podle věku dítěte. Zároveň se rozšiřuje okruh rodičů, kteří na dávku dosáhnou. Nově se bude jednat o žadatele, kteří mají příjmy do 3,4násobku životního minima.

zdroj: Tisková zpráva MPSV  ze dne 21. 12. 2020 a aktuálně.cz ze dne 23. 4. 2021

Náhradní výživné

Od 1.7. 2021 začne platit také zákon o náhradním výživném. Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát /prozatím pouze po dobu 24 měsíců/, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude úřad práce vyplácet maximálně 3.000 Kč měsíčně.

Pečující rodiče budou moci o náhradní výživné požádat přes Úřad práce ČR a to ve výši stanovené soudem, nejvýše však 3.000 Kč. Na přípravě formulářů žádostí pracují Úřad práce ČR spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí. Jakmile budou mít formuláře k dispozici, zveřejní je na webu úřadu práce i ministerstva.

K žádosti je potřeba přiložit:

  • rozsudek soudu o určení výše výživného,
  • doklad prokazující, že rodič platí výživné jenom částečně, případně prohlášení o tom, že ho neplatí vůbec,
  • doklad prokazující, že dluh na výživném byl postoupen soudu nebo exekučnímu úřadu, nebo prohlášení, že postoupen nebyl,
  • doklad prokazující, že dítě je nezaopatřené /například že nedokončilo povinnou školní docházku, nebo nedosáhlo 26. roku věku a soustavně se připravuje na budoucí povolání/.

Do žádosti bude nutné uvést také:

  • údaje o zahájené exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávky výživného včetně identifikace neplatícího rodiče a spisové značky,
  • způsob, jakým chce rodič náhradní výživné od státu zasílat, může si zvolit buď převod na bankovní účet, nebo poštovní poukázku

zdroj: Tisková zpráva MPSV  ze dne 16. 12. 2020 a peníze.cz ze dne 23. 4. 2021

 

Výše uvedené informace jsou platné ke dni 27.4.2021. 

zpracovala: Monika Novotná