I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Náhradní výživné bude státem poskytováno až čtyři roky

/ Archiv aktualit

Stát prodloužil lhůtu, po jakou mohou samoživitelé pobírat náhradní výživné od státu. Lhůta, která byla původně určena na dva roky, byla prodloužena o další dva roky. Samoživitelé mají možnost o náhradní výživné žádat stát už od 1. července 2021. Tato dávka má kompenzovat to, co povinný rodič (dlužník) nezaplatil na soudem určeném výživném pro nezaopatřené dítě.

Původně bylo pobírání náhradního výživného určeno na dobu maximálně 24 kalendářních měsíců. Pokud by se za tuto dobu nezlepšila finanční situace u samoživitele, mohla se rodina ocitnout bez vypláceného náhradního výživného ve finančních problémech i přesto, že by nadále splňovala podmínky (dluh na výživném a exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí). Pokud by samoživitelé vyčerpali limit 24 vyplacených částek náhradního výživného, dále neměli od státu tuto náhradu pobírat.

Pro tento důvod Ministerstvo práce navrhlo prodloužit tuto zákonem danou lhůtu na 48 kalendářních měsíců. Vláda tento návrh na konci měsíce června schválila. Výdaje státu na tyto nezaopatřené děti v roce 2022 činily necelých 160 milionů korun. V současné době pobírá sociální dávku náhradní výživné přibližně 10.000 nezaopatřených dětí.

Podstatou pro získání náhradního výživného je dlužné výživné, tedy to, že povinný rodič neplatí dlouhodobě výživné na dítě, nebo platí pouze část rozsudkem určené výše výživného. Dále musí samoživitel podat na dlužícího rodiče návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Náhradní výživné je vypláceno Úřadem práce v částce, o které rozhodl soud nebo rozdíl mezi soudem stanovenou částkou a výší měsíční úhrady dlužníkem. Maximálně však do výše 3.000 Kč měsíčně pro jedno nezaopatřené dítě. Pokud mají bývalí partneři mezi sebou pouze dohodu o výživném, která není potvrzena soudem, nárok na náhradní výživné od Úřadu práce nevzniká.

 

Veronika Nebuchlová, DiS.
sociální pracovnice KC Svitavy

zdroje: MPSV.czfinance.cz