PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Mimořádný jednorázový příspěvek 5.000 Kč na dítě

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

V poslední době stále více lidí pociťuje inflaci a s ní související růst nákladů, proto byl schválen tento příspěvek, aby rodičům kompenzoval rychle rostoucí ceny, ten bude vyplacen rodinám s nízkými a středními příjmy, a to bez nutnosti dokládat příjem domácnosti, stačí potvrdit, že příjem nepřesáhl danou hranici, což bude ověřeno u ČSSZ a u Finančního úřadu.

Nárok vznikne dítěti do 18 let, na příspěvek dosáhnou rodiče, jejichž děti do 1. srpna 2022 nedosáhnou plnoletosti nebo se teprve narodí v termínu od 2. srpna 2022 do konce roku, pokud byl příjem rodičů v roce 2021 do 1 mil. Kč hrubého.

A jaké příjmy se zohledňují? Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), příjmy ze samostatné činnosti (podnikání), příjmy z nájmu, ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, příjmy ze zahraničí obdobné výše uvedeným příjmům, dále se za příjmy počítají i dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek, mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, stejně tak se za příjmy považují například i plnění z vyživovací povinnosti a další méně často započitatelné příjmy.

Nárok mají rodiče a děti, kteří mají trvalý pobyt a bydliště v České republice, a dávku čerpá ten z rodičů, který s dítětem žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby. Dávka se tedy nevyplácí na děti, které jsou plně zaopatřené v ústavním zařízení.

Rodiče, kteří měli v červnu letošního roku nárok na přídavek na dítě, obdrželi příspěvek automaticky bez žádosti již v průběhu srpna. Ostatní mohou podávat žádost od 15. srpna, tu je možné podat do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona.

Lze požádat elektronicky, a to prostřednictvím online formuláře, který je dostupný v nové aplikaci Jenda, do této aplikace se dostanete přímo z hlavní stránky MPSV, je však nutné mít tzv. elektronickou identitu občana (jedná se např. o bankovní identitu nebo eObčanku s aktivovaným čipem a čtečkou atd.), je nutné znát své rodné číslo, stejně tak dítěte a partnera. V případě že nedisponujete elektronickou bankovní identitou, je možné podat žádost osobně na vybraných Czech POINTech (krajské, městské a obecní úřady), v tomto případě postačí pouze občanský průkaz, pracovník zadá žádost do systému a vydá Vám potvrzení o žádosti. Na některých úřadech je možné se dopředu objednat na konkrétní datum i hodinu.

Příspěvek by měl být vyplacen do 30 dní od podání žádosti, vyplácí se bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou, nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci, v tomto případě je ale lepší si nechat příspěvek vyplatit poštovní poukázkou, abyste se vyhnuli případnému sporu s exekutorem.

Bc. Tereza Bartošová, DiS.
soc. pracovnice KC Svitavy

Zdroj:   penize.cz,    mesec.cz,    mpsv.cz