PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Milostivé léto II startuje od září, dlužníci mají další šanci snížit své dluhy

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

První milostivé léto se konalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, nyní poslanci přijali zákon na jeho pokračování a po jeho schválení senátem by mělo odstartovat 1. září milostivé léto II, taktéž by mělo trvat tři měsíce. V průběhu prvního milostivého léta dlužníci mohli ukončit exekuce vůči státu (státním institucím a firmám, kde je dominantním vlastníkem stát, jednalo se tedy především o dopravní podniky, ČEZ či zdravotní pojišťovny). Pokud dlužníci zaplatili nebo doplatili celou jistinu, tedy původní dluh a náklady na zastavení exekuce, které včetně DPH činily 907,50 Kč, veškeré další příslušenství jim pak bylo odpuštěno.

Druhé milostivé léto by mělo fungovat na stejném principu jako to první a bude se tak týkat pouze exekucí, které byly zahájené před 28. říjnem 2021, pravidla byla ale lehce změněna. Často se totiž stávalo, že pokud dlužník oslovil exekutora kvůli vyčíslení dlužné částky, čekal na odpověď příliš dlouho nebo se odpovědi vůbec nedočkal, exekutoři tak musí nově odpovědět do 15 dnů na dotazy dlužníků a pokud tak neučiní, tak se lhůta tří měsíců prodlouží o počet dní, dokdy nebyla odpověď doručena. Byla také vyřešená nejasnost u penále, které je nově označeno vždy za příslušenství. Odměna exekutora se zdvojnásobí. Exekutoři si stěžovali, že původní částka minimálně kryla náklady, které s ukončováním exekucí měli. Pro dlužníky bude ale i dvojnásobný poplatek stále výhodný, protože příslušenství často dosahuje i několika tisíc. Dlužníci si naopak často stěžovali, že exekutoři po nich chtějí poplatek zaplatit několikrát, ačkoliv měli sloučeno několik exekucí do jedné.

Milostivé léto II je opět pouze pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu, tento dluh musí být vymáhaný soudním exekutorem a dlužník nesmí být v oddlužení. Opakovaně se na nás obraceli lidé, kteří byli v oddlužení, a měli zájem o milostivé léto.

Aby mohla být exekuce zastavena, musí dlužníci během tříměsíční lhůty uhradit původní dluh/jistinu nebo její část a dále  zaplatit paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení (v případě že je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, musí se k částce připočítat ještě 21% DPH, částka se tak navýší na 1815 Kč). Zbytek dluhu pak bude odpuštěn. Aby mohl exekutor zastavit exekuci, musí mu dlužník do 30. listopadu 2022 písemně oznámit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

V případě, že přesně dlužník neví, kolik jistina činí, měl by požádat exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce a také o sdělení platebních údajů.

Milostivé léto zahrnuje exekuce u veřejných institucí, dluhy se tak týkají dopravních podniků, nemocnic, ČEZu, zdravotních pojišťoven, obcí (nájmy v obecních bytech, pokuty od městské policie) nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Lze očekávat, že se připojí stejně jako minule i soukromé instituce, které ale mohou mít pro dlužníky trochu odlišné podmínky milostivého léta.

Milostivé léto se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví, dále nelze milostivé léto uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Čerpáno ze zdrojů: www.penize.cz, www.mesec.cz, www.exekuce-insolvence.cz

Bc. Tereza Bartošová, DiS.
Krizové centrum Svitavy