PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Krizové centrum Žamberk - ohlédnutí za rokem 2021

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Rok 2021 byl třetím rokem působení Krizového centra v Žamberku. I tento rok byl  poznamenán pandemií covid-19 a s tím spojenými problémy. Naše služby pro klienty však omezeny nebyly a mohli jsme jim být stále nablízku v této pokračující složité době. Pracovali jsme celkem s 359 klienty v rámci všech služeb, které jsme v tomto roce nabízeli.

Často nás vyhledávali klienti s problémy spojenými s nefunkčností rodiny a s tím souvisejícími problémy v širším sociálním okolí. Pracovali jsme jak s rodiči, tak dětmi. Jak na úrovni dětí, tak i na úrovni dospělých jsme řešili výchovné problémy, úzkostné stavy  a psychosomatické obtíže, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování, především u dívek. V případě rodin, kde se rodiče rozvedli či rozešli, byly dále řešeny problémy odmítání kontaktu s druhým rodičem, vhodného nastavení péče o děti po rozchodu rodičů či vhodné vzájemné komunikace mezi rodiči.

Do naší služby se dále dostávali klienti, kteří potřebovali řešit

  • ztrátu blízkého člověka,
  • vážnou nemoc člena rodiny,
  • vyrovnání se se svým traumatickým zážitkem, např. v rámci domácího násilí či zneužití
  • vyrovnat s psychickým onemocněním, depresemi.

 

Ve službě odborné sociální poradenství jsme se setkávali s pestrou problematikou přes pomoc se sepisováním různých žádostí a žalob k soudu v oblasti rodinné problematiky, pomoci v orientaci v nájemních smlouvách, otázkách seniorů k možnostem pečovatelské služby, finanční oblasti – zadlužení až po práci psychologa s pachateli trestných činů a klienty, kteří potřebovali stabilizovat psychicky v náročné životní situaci.

 


 

Děkujeme klientům za přízeň a podporu. Jsme tu stále připraveni vás doprovázet v nelehkých životních situacích i v letošním roce. Můžete nás mimo jiné sledovat i na našich facebookových stránkách Krizové centrum Žamberk.

tým Krizového centra Žamberk