PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Krizové centrum v Jihlavě funguje i během pandemie na 100 %

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Krizové centrum v Jihlavě poskytuje své služby bez omezení po celou dobu pandemie. Již v průběhu roku 2020 jsme zaznamenali nárůst v počtu uživatelů, avšak se začátkem nového roku nabral zájem o služby Krizového centra na obrátkách. To ukazují naprosto jasně čísla zobrazená v přiloženém grafu. Pouze za první čtvrtletí dosáhl čas strávený přímou o uživatele téměř dvojnásobku času v témž čtvrtletí loňského roku!

Ač jsme plně vytíženi, klienty neodmítáme a lidem v akutní krizi jsme připraveni poskytnout pomoc okamžitě, bez čekání. V současné době usilujeme o navýšení stávajících tří úvazků pro odborné pracovníky na čtyři. Pevně doufáme, že se tyto plány podaří naplnit.

Lidé se na nás obrací v různých krizových situacích, avšak převažují témata ohledně vypjatých rodinných vztahů, převážně pak rodin v rozvodové situaci. Témata individuální se dotýkají nejčastěji např. témat vztahových, úzkostí a depresí, prožitých traumat apod. Mnozí se na nás v této nelehké době obracejí také telefonicky, popř. využívají možnosti Skype hovoru.

 

Kateřina Leličová, DiS.
sociální pracovnice KC Jihlava