I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Krizové centrum Jihlava otevřelo skupinu pro dospívající

/ Archiv aktualit

Stále častěji k nám do krizového centra přichází děti s psychickými obtížemi – děti traumatizované, s úzkostmi, sebepoškozováním, myšlenkami na sebevraždu, sociálními fobiemi, ztrátou zájmu aj. Na tento velký počet náctiletých jsme zareagovali otevřením uzavřené skupiny.

První setkání proběhlo dne 16.6.2022 a další budou následovat v další čtvrtky. Skupiny se zúčastnilo šest dospívajících ve věku 14 až 16 let.

Během prvního setkání se podařil navázat dobrý kontakt a vyvstala řada témat, kterých se budeme dotýkat v průběhu dalších setkání. Například výkyvy nálad, problematické vztahy s rodiči nebo vrstevníky, problematický vztah k sobě samému, uzavřenost, sebepoškozování, zvládání stresu aj.

Klienti často v individuální práci řeší nejistoty, že jsou jediní, kteří mají takové obtíže, že se odlišují od ostatních, jsou divní, a tím mnohdy dochází k prohlubování nejistot a sociálnímu odstupu od okolí. Skupinová práce nabízí otevřený a bezpečný prostor pro sdílení vnitřních psychických obsahů. Získají porozumění a nové pohledy na svou situaci. Mimo to však mohou dospívající trénovat své sociální dovednosti in vivo a zároveň dostávat cennou zpětnou vazbu od ostatních.   Tímto způsobem máme možnost účinněji pomoci dospívajícím při zvládání svých obtíží.

PhDr. Monika Kyršová
psycholožka KC