PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Kognitivně-behaviorální terapie v otázkách. Jak Vám může pomoci?

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Kde může kognitivně-behaviorální terapie (KBT) pomoci ?

 • úzkostné stavy a poruchy (agorafobie, panická porucha, sociální fobie, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha aj.)
 • depresivní poruchy (akutní fáze, prevence relapsu)
 • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání, ortorexie, bigorexie)
 • látkové závislosti (alkohol, cigarety, jiné návykové látky)
 • závislosti nelátkové (závislost na internetu, sociálních sítí, mobilním telefonu)
 • hráčství (závislost na herních automatech, na počítačových hrách)
 • poruchy chování u dětí
 • psychosomatická onemocnění
 • manželské, partnerské a rodinné problémy
 • nadměrné obavy o své zdraví
 • poruchy pozornosti
 • stresové poruchy (komplikované truchlení, pečovatelský stres, pocity zloby a nepřátelství)

Seznamte se s KBT

Kognitivně-behaviorální terapie je směr reagující na požadavky dnešní doby. Pomáhá porozumět mnohým psychickým, emočním a psychosomatickým obtížím. Výhodou tohoto přístupu je jeho pragmatičnost, „nemystičnost“, konkrétnost, srozumitelnost a prokazatelná účinnost.

Jak se pracuje

Při terapii se vychází z Vašich konkrétních, aktuálně přítomných problémů, a to vždy ve vazbě na danou životní situaci. Během prvních sezení se mapují jak aktuální problémy, tak jeho okolnosti, Vaše životní historie i aktuální situace a celkový životní koncept.

Doménou terapie je pak práce s Vašimi myšlenkami, chováním, emocemi a tělesnými reakcemi. Tyto složky jsou navzájem provázány a ovlivňují jedna druhou. Základem je pochopení příčin problému a usilování o změnu s cílem zlepšit kvalitu Vašeho života. Ke změnám dochází v průběhu terapie postupně, často v dílčích krocích. Tempo, kterým chcete jít, si určujete sami.

Pracuje se v úzké vazbě na reálný život, tudíž práce na změně neprobíhá jen během terapeutického sezení, ale i v době mezi jednotlivými sezeními. Dosažené změny se pak při společných sezeních vyhodnocují, dostáváte tedy srozumitelnou zpětnou vazbu. Nedílnou součástí terapie je i pochopení toho, co problém udržuje, proč se Vám nedaří zvládnout jej svépomocí. Výsledkem je Vaše samostatnost a zlepšení kvality Vašeho života

Co se od Vás očekává

Aktivní přístup je základem úspěchu. Očekává se, že budete při sezeních otevřeně sdělovat své myšlenky, pocity a prožitky a také že budete ochotni zkoušet nové způsoby myšlení a chování. A to i za cenu přechodného zvýšení emoční (a potažmo i životní) nepohody. Úspěšnost terapie se tedy do jisté míry odvíjí též od vlastní motivace pro změnu. Terapeut je zde průvodcem změnou, mentorem, podporovatelem. Tím, kdo Vám pomáhá porozumět podstatě Vašich problémů a obtíží, provází Vás a podporuje na cestě k řešení. Vztah mezi Vámi a terapeutem je v terapii rovnocenný.

PhDr. Pavlína Hlaváčová
psycholog, KBT terapeut