I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Jaký byl rok 2022 v Krizovém centru Chrudim?

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Statistické údaje

V roce 2022 jsme pomohli 989 klientům, což je oproti roku 2021 více o 129 klientů. Z toho bylo 224 nezletilých dětí, tj. o 86 více než v roce 2021.

Pro nás byl alarmující navýšený počet dětí, které se sebepoškozovaly nebo přemýšlely nad ukončením svého života. Z celkového počtu dětí se sebepoškozovalo 39 dětí ve věku zejména 12–15 let.

Statisticky bez povšimnutí nezůstává ani téma transgender identity. S tímto méně známým tématem nás kontaktovalo 9 nezletilých dětí ve věku 13–17 let.

V rámci odborného sociálního poradenství jsme podali 43 žádostí o oddlužení.

S klienty jsme konzultovali 4 450 hodin.

 

Klientela

V uplynulém roce jsme evidovali silný nárůst akutních potíží nezletilých dětí, zejména:

 • Nezvladatelné úzkosti
  Silné úzkosti doprovázené fyziologickými procesy – bolesti hlavy, břicha, pomočování, nespavost, nechutenství, motání hlavy, panické ataky, potíže s dýcháním, třes aj.
 • Sociální fobie
  strach chodit do školy, na kroužky, do kolektivu
 • Sebepoškozování
  řezání do rukou, nohou, třísel
 • Myšlenky na sebevraždu včetně reálných plánů, jak se zabít
 • Poruchy příjmu potravy
  anorexie, bulimie
 • Šikana ve školním kolektivu psychického i fyzického rázu
 • Úmrtí v rodině blízkého člověka – matky či otce nezl. dětí v důsledku nemoci covid-19 či rakoviny
 • Transgender téma
  Děti trpěly nutkavou představou, že jsou někým jiným, než se narodily.
 • Domácí násilí na vlastních i nevlastních dětech. Oběťmi byly matky s dětmi, agresory byli muži žijící s nimi ve společné domácnosti.

Děti neřešily pouze jeden jediný problém. Přicházely s „balíkem“ problémů a když se podařilo zpracovat jeden, objevil se jiný.

Dospělými klienty byli zoufalí rodiče dětí svíraní bezmocí a zároveň touhou pomoct svému dítěti.

Dále nás kontaktovali klienti, kteří řešili např. depresivní stavy, vztahové konflikty, potíže v práci a jiné situace, které nedokázali řešit sami. Pracovali jsme s celými rodinami, problémy jsme řešili komplexně. Spolupracovali jsme s OSPOD, soudy, Policií ČR aj.

 

V rámci odborného sociálního poradenství jsme pomáhali s:

 • řešením finanční tísně,
 • finančními rodinnými rozpočty,
 • efektivním hospodařením,
 • držením rovnováhy finančních příjmů a výdajů,
 • hledáním nového bydlení a zaměstnání,
 • sepsáním dohod či návrhů ohledně péče o děti, rozvodů, vypořádání společného jmění manželů,
 • sepsáním požadovaných žádostí, žalob, odvolání, dovolání,
 • Komplexním dluhovým poradenstvím, včetně oddlužení podaného k soudu.

 

I v r. 2023  jsme připraveni pomáhat lidem zpracovávat složité situace, s kterými si nebudou vědět rady. Pokud máte jakékoliv potíže, kontaktujte nás. Nemusíte být na ně sami!

 

Mgr. Lenka Svobodová
vedoucí KC Chrudim