PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Jaký byl rok 2021 v Krizovém centru Chrudim?

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Trocha statistiky

I v uplynulém roce věnovali odborní pracovníci maximální péči lidem v tíživé situaci, kterou sami nedokázali řešit. V roce 2021 jsme v rámci krizového centra:

  • pomohli 860 klientům,
  • podali jsme 58 žádostí o oddlužení,
  • konzultovali jsme s klienty 3 698 hodin.

 

Kdo nás nejvíce oslovoval? 

S návratem dětí do školních zařízení po jejich dlouhodobé izolaci jsme pozorovali silný nárůst počtu dětí, které měly obrovské existenční potíže týkající se smyslu života, tíživých otázek budoucnosti, ztráty chuti smysluplně prožít své životy. Děti kvůli nucené izolaci trpěly a svoje úzkosti, strachy, obavy řešily často sebepoškozováním (nejčastěji řezáním se do jakékoliv části těla).

 

Jak jsme pracovali?

Odborní pracovníci byli velkou oporou dětem, rodičům a celým rodinám. Mnohdy jsme byli přemostěním mezi dětmi a rodiči.

Pro rodiče byla často situace jejich ratolestí nepřehledná. Nedokázali se vcítit do situace svých dětí.  Díky odborné pomoci se rodiče naučili porozumět svým dětem, naučili si spolu více povídat, naučili si vzájemně ukazovat své emoce, nezakazovat je a naopak na ně adekvátně reagovat.

Psychologové děti zbavili sebedestruktivních počinů a pomohli jim své stavy řešit jinak, přijatelně. Společně našli způsoby, jak se v životě vypořádávat s těžkými obdobími. Velmi intenzivně jsme spolupracovali se školními a zdravotními zařízeními, zejm. pediatry.

Potýkali jsme se s dalšími a dalšími tématy, které jsme lidem pomáhali zpracovat. Pečovali jsme o pozůstalé po úmrtích v rodině. Pomáhali jsme řešit existenční problémy po ztrátě zaměstnání či bydlení. Zaznamenali jsme větší počet obětí domácího násilí a sexuálně zneužívaných nezletilých dětí, kdy jsme intenzivně spolupracovali s Policií ČR a OSPOD. Pomáhali jsme lidem, kteří se dostali do finanční tísně. V případě, že splňovali podmínky pro oddlužení, pomohli jsme jim sepsat žádost o oddlužení a podat  ji k příslušnému soudu. Úspěšnost při oddlužení byla 100%.

Na konci roku 2021 jsme také velmi úspěšně prošli inspekcí sociálních služeb, kterou provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


I v roce 2022  jsme připraveni pomáhat lidem zpracovávat složité situace, s kterými si nebudou vědět rady. Jsme připraveni se neustále sebevzdělávat a získávané zkušenosti úročit při péči o klienty. 


Mgr. Lenka Svobodová

vedoucí KC Chrudim