PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Jak komunikovat s dospívajícími

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

V poslední době lze pozorovat značný nárůst psychických problémů u mladých dospívajících. Nejčastěji se setkáváme s dospívajícími, kteří trpí depresí, úzkostí, stresovými poruchami a dalšími psychickými problémy.

Níže uvedené tipy mohou pomoci rodičům při komunikaci s dospívajícími o psychických problémech.

 1. Buďte otevření a empatičtí
  Dospívající mohou mít tendenci být uzavření a těžko se otevírají o svých problémech. Zkuste neodsuzovat nebo minimalizovat jejich problémy, ale spíše poslouchejte a snažte se porozumět jejich perspektivě.
 2. Respektujte soukromí dospívajících
  Dospívající potřebují prostor a soukromí, zejména když se chtějí otevřít ohledně svých citlivých problémů. Zkuste respektovat soukromí dospívajících a nevnucovat jim, aby se otevřeli, pokud si to nepřejí. Nabídněte jim možnost mluvit o svých problémech, když se budou chtít otevřít.
 3. Ujistěte se, že jsou si vědomi, že jsou milováni a podporováni
  Je důležité, aby rodiče projevili svou lásku a podporu a ukázali jim, že jsou důležití a hodnotní, bez ohledu na to, čím procházejí.
 4. Buďte připraveni na těžké rozhovory
  Rozhovory o citlivých tématech mohou být pro rodiče velmi těžké a emotivní. Proto je důležité, aby byli připraveni na těžké rozhovory a byli schopni udržet klid a soustředit se na to, co dospívající říkají.
 5. Naučte se rozpoznávat příznaky psychických problémů
  Naučte se rozpoznávat příznaky psychických problémů, jako jsou deprese, úzkost, sebepoškozování a další. Pokud máte podezření, že dospívající má problémy s psychickým zdravím, můžete se s ním o tom pobavit a poskytnout mu podporu při hledání řešení.
 6. Nabídněte pomoc
  Pokud dospívající hovoří o svých problémech s psychickým zdravím, nabídněte jim pomoc a podporu. Můžete je povzbudit, aby se obrátili na odborníka, jako je psycholog nebo psychiatr, nebo hledali pomoc v rámci školního poradenského centra.

Komunikace s dospívajícími o citlivých tématech může být náročná a obtížná, ale je velmi důležitá pro jejich psychické zdraví a celkový životní prospěch. Můžete být pro dospívající významnou oporou a pomoci jim hledat řešení a podporu v těžkých situacích. Pokud máte pocit, že problémy s psychickým zdravím dospívajícího jsou příliš závažné nebo se nedají řešit, vyhledejte odbornou pomoc. Sdílení svých problémů a hledání podpory může být prvním krokem k lepšímu psychickému zdraví a šťastnějšímu životu.

Martin Pražan
psycholog KC Svitavy