PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Insolvenční řízení v roce 2023

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Dne 30.9.2022 rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti ČR o prodloužení platnosti akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení naší organizací. Po splnění podmínek žadatele ministerstvo prodlouží platnost akreditace o 5 let. O prodloužení jsme vás informovovali již v dřívějších aktualitách.

I nadále tedy poskytujeme tyto služby zcela zdarma pro klienty, kteří splňují podmínky stanovené insolvenčním zákonem.

Ve zkratce – oddlužení zpravidla trvá 5 let a dlužník je povinen splácet měsíčně minimálně částku ve výši 2.200 Kč na účet insolvenčního správce. Doba trvání může být zkrácena u tzv. chráněných osob, a to na 3 roky, jedná-li se o starobní důchodce či invalidní důchodce s přiznaným 2. či 3. stupněm invalidity.

Aktuálně je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh změny insolvenčního zákona. Hlavním důvodem je tlak Evropské unie na zkrácení doby pro oddlužení, a to z 5 na 3 roky (ze 60 měsíčních splátek na 36 měsíčních splátek).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1023 z 20.6.2019 hovoří především o možnosti oddlužení pro fyzické osoby – podnikatele, aniž by museli procházet konkursním řízením, a navíc na pouhé 3 roky.

Naše organizace zpracovává insolvenční návrhy na povolení oddlužení od roku 2011 a stávajících 5 let je přiměřené i s ohledem na to, co dlužník musí splatit a splatí. Navíc se jedná jak o pomoc, tak i restrikci a poučení dlužníků do budoucna.

Novela by měla být přijata do českého právního systému zřejmě v polovině roku 2023.

Jsme tu pro vás, můžete nás kontaktovat se svými dotazy! Novelizaci insolvenčního zákona pozorně sledujeme.

 

Mgr. Soňa Hochová
právnička

Ke stažení:
Návrh na povolení oddlužení (PDF)

Zdroje:
– zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
– směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1023 z 20.6.2019 (https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32019L1023)