PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Cochemská praxe u nás

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Dne 2.3. se pracovnice Krizového centra Chrudim a Svitavy zúčastnily semináře v rámci cochemské praxe, který byl pořádán za podpory Pardubického kraje a pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horské a radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly.

Účelem semináře byla podpora etablování cochemské praxe na úrovni interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení. Mgr. Poláková, Mgr. Churavá a p. Nováková předávaly praktické informace a zkušenosti o tom, jak funguje cochem v Novém Jičíně.

Svůj příspěvek též měla JUDr. Soňa Soukupová, předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi. Hovořila o etablování cochemské praxe přímo v Chrudimi, o spolupráci všech zainteresovaných stran a o možných úskalích.

Cochemská praxe je model interdisciplinární spolupráce profesí zapojených do řešení rodičovského konfliktu. Její název je odvozen od soudního okrsku města Cochem v německé spolkové zemi Porýní-Falcko, kde v devadesátých letech vznikla. Následně se tímto modelem inspirovaly některé další soudní okrsky v Německu a v posledních letech se povědomí o něm šíří i v České republice, a to zejména díky aktivitám Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a neziskové organizace Cochem.cz. Od června 2016 začal Cochemskou praxi uplatňovat Okresní soud v Novém Jičíně a od roku 2017 v tomto modelu začne fungovat interdisciplinární spolupráce v soudním obvodě Okresního soudu v Mostě.

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/rodina-ditete-se-zdravotnim-postizenim/cochemska-praxe.shtml